புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/02/2016-2

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy ALUMINI 29FEB2016 1000 0.00 103.65 0.00 ShortBuy
Buy ALUMINI 29FEB2016 1000 103.65 100.65 0.00 FreshBuy
Buy COPPERM 29FEB2016 250 0.00 317.25 0.00 ShortSell
Buy COPPERM 29FEB2016 250 317.25 300.80 0.00 FreshBuy
Buy CRUDEOILM 19FEB2016 10 0.00 2089.00 0.00 ShortBuy
Buy CRUDEOILM 19FEB2016 10 2089.00 1805.00 0.00 FreshBuy
Sell GOLDGUINEA 29FEB2016 1 0.00 23935.00 22385.00 FreshBuy
Sell LEADMINI 29FEB2016 1000 0.00 126.70 120.50 FreshSell
Buy NICKELM 29FEB2016 100 0.00 569.30 0.00 ShortBuy
Buy NICKELM 29FEB2016 100 569.30 520.60 0.00 FreshBuy
Sell SILVERMIC 29FEB2016 1 0.00 38795.00 36411.00 FreshSell
Sell ZINCMINI 29FEB2016 1000 0.00 120.05 111.60 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================================
முன்​பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் MARICO  25-Feb-16  299.40,  GODREJIND  25-Feb-16  334.50,  KOTAKBANK 25-Feb-16  663.00,   HINDUNILVR  25-Feb-16  819.00  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7534.50 7194.10 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15412.00 14531.00 0.00 FreshBuy
Buy IDEA 25-Feb-16 3000 104.40 96.85 0.00 FreshBuy
Buy GRASIM 25-Feb-16 150 3525.00 3354.35 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 25-Feb-16 500 858.65 817.70 0.00 FreshBuy
Sell SUNPHARMA 25-Feb-16 600 0.00 870.00 831.05 FreshSell
Sell APOLLOHOSP 25-Feb-16 400 0.00 1470.00 1413.95 FreshSell
Sell HEXAWARE 25-Feb-16 2000 0.00 246.55 228.05 FreshSell
Buy DRREDDY 25-Feb-16 150 2871.40 3138.05 0.00 ShortBuy
Buy INFRATEL 25-Feb-16 1300 352.00 371.40 0.00 ShortBuy
Buy GODREJIND 25-Feb-16 1300 318.15/open 354.50 0.00 ShortBuy
Buy KOTAKBANK 25-Feb-16 700 629.55/open 701.10 0.00 ShortBuy
Buy HINDUNILVR 25-Feb-16 600 794.40 856.55 0.00 ShortBuy
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2489.00 2571.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>