புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-12/02/2016-1

பங்குசந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தங்கள்

இன்று சந்​தை  +0.07% அல்லது +4.60 என்ற அளவு சரிந்து 6980.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்க வில்​லை    .

இன்று விற்ப​னைக்கு  எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          

   

 

 

 

 

 

 

*12-02-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +07028.60
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +107028.60
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் IDEA 25-Feb-16  104.40, DRREDDY  25-Feb-16  2871.40, GODREJIND  25-Feb-16 322.05,   KOTAKBANK  25-Feb-16  632.00  ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. INFRATEL 25-Feb-16  371.40 என்ற நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வாங்கபட்டுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் APOLLOHOSP  25-Feb-16  1413.95,  HEXAWARE  25-Feb-16  228.05  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. HEROMOTOCO 25-Feb-16  2489.00  என்று எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7534.50 6875.55 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15412.00 13812.60 0.00 FreshBuy
Buy NTPC 25-Feb-16 4000 126.45 120.60 0.00 FreshBuy
Buy DABUR 25-Feb-16 2000 253.75 238.00 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 25-Feb-16 500 857.80 806.45 0.00 FreshBuy
Sell MARICO 25-Feb-16 1300 0.00 238.15 225.60 FreshSell
Sell LUPIN 25-Feb-16 300 0.00 1913.45 1733.05 FreshSell
Sell BAJAJ-AUTO 25-Feb-16 200 0.00 2395.00 2255.10 FreshSell
Buy APOLLOHOSP 25-Feb-16 400 1371.50 1470.00 0.00 ShortBuy
Buy HEXAWARE 25-Feb-16 2000 221.20 246.55 0.00 ShortBuy
Buy HINDUNILVR 25-Feb-16 600 810.80 849.00 0.00 ShortBuy
Sell IDEA 25-Feb-16 3000 0.00 96.85 108.65 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*12-02-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +682595.15
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -1819840.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 365256.00
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +1826280.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1689035.15
—————————————— —————

 

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.682595/- என்பதாக கிட்டதட்ட 68% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 12-02-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>