புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-12/02/2016-2

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy ALUMINI 29FEB2016 1000 0.00 102.85 0.00 ShortBuy
Buy ALUMINI 29FEB2016 1000 102.85 100.65 0.00 FreshBuy
Buy COPPERM 29FEB2016 250 0.00 308.70 0.00 ShortSell
Buy COPPERM 29FEB2016 250 308.70 300.80 0.00 FreshBuy
Buy CRUDEOILM 19FEB2016 10 0.00 2038.00 0.00 ShortBuy
Buy CRUDEOILM 18MAR2016 10 2194.00 1992.00 0.00 FreshBuy
Sell GOLDGUINEA 29FEB2016 1 0.00 23935.00 22385.00 FreshBuy
Sell LEADMINI 29FEB2016 1000 0.00 126.70 122.10 FreshSell
Buy NICKELM 29FEB2016 100 0.00 555.90 0.00 ShortBuy
Buy NICKELM 29FEB2016 100 555.90 520.60 0.00 FreshBuy
Sell SILVERMIC 29FEB2016 1 0.00 38795.00 36411.00 FreshSell
Sell ZINCMINI 29FEB2016 1000 0.00 120.05 113.30 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*12-02-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 50000.00
லாபம்/நட்டம் +0.00
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -255995.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 18015.50
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +259825.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +53830.00
—————————————— —————


பலரும் ஏன் இந்த சந்​தையில் ​பொருட்களுக்கு இலக்கு வி​லையி​னை (target price) குறிப்பிடாமல் ​வெறு​மே நட்ட நிறுத்த வி​லையி​னை மட்டும் குறிப்பிட்டு வருகிறீர்கள் என்று ​கேட்கிறார்கள். இந்த சந்​தையில் எந்த ​பொருளும் இவ்வளவு தான் ​மே​லோ, கீ​​ழோ ​செல்லும் என்று எந்த விதத்திலும் கணிக்க இயலாது. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வி​லையி​னை கணித்து அ​தை அ​டைந்த உடன் ​வெளி​யேறி விடு​வோம். ஆனால் ​தொடர்ந்து நமது கணிப்​பையும் தாண்டி பல மடங்கு லாபத்​தை ​கொடுப்பதாக வி​லைகள் ​செல்லும். அதனால் இங்​கே பின்​தொடர்தல் என்ற பாணியி​லே​யே வி​லை நிர்ணயம் ​செய்தல் நலம் பயக்கும்.

===================================================================================
முன்​பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் IDEA 25-Feb-16  104.40, DRREDDY  25-Feb-16  2871.40, GODREJIND  25-Feb-16 322.05,   KOTAKBANK  25-Feb-16  632.00  ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. INFRATEL 25-Feb-16  371.40 என்ற நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வாங்கபட்டுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் APOLLOHOSP  25-Feb-16  1413.95,  HEXAWARE  25-Feb-16  228.05  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. HEROMOTOCO 25-Feb-16  2489.00  என்று எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7534.50 6875.55 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15412.00 13812.60 0.00 FreshBuy
Buy NTPC 25-Feb-16 4000 126.45 120.60 0.00 FreshBuy
Buy DABUR 25-Feb-16 2000 253.75 238.00 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 25-Feb-16 500 857.80 806.45 0.00 FreshBuy
Sell MARICO 25-Feb-16 1300 0.00 238.15 225.60 FreshSell
Sell LUPIN 25-Feb-16 300 0.00 1913.45 1733.05 FreshSell
Sell BAJAJ-AUTO 25-Feb-16 200 0.00 2395.00 2255.10 FreshSell
Buy APOLLOHOSP 25-Feb-16 400 1371.50 1470.00 0.00 ShortBuy
Buy HEXAWARE 25-Feb-16 2000 221.20 246.55 0.00 ShortBuy
Buy HINDUNILVR 25-Feb-16 600 810.80 849.00 0.00 ShortBuy
Sell IDEA 25-Feb-16 3000 0.00 96.85 108.65 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*12-02-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +682595.15
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -1819840.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 365256.00
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +1826280.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1689035.15
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.682595/- என்பதாக கிட்டதட்ட 68% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 12-02-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

பங்குசந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தங்கள்

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>