புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-16/02/2016-2

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ZINCMINI  29FEB2016  114.45 என்று விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell ALUMINI 29FEB2016 1000 0.00 101.85 0.00 LongSell
Sell COPPERM 29FEB2016 250 0.00 304.10 0.00 FreshBuy
Buy CRUDEOILM 19FEB2016 10 0.00 2056.00 0.00 ShortBuy
Sell CRUDEOILM 18MAR2016 10 0.00 2035.00 0.00 LongSell
Sell GOLDGUINEA 31MAR2016 1 0.00 23813.00 22800.00 FreshBuy
Sell LEADMINI 31MAR2016 1000 0.00 127.25 123.15 FreshSell
Sell NICKELM 29FEB2016 100 0.00 523.60 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 38681.00 37200.00 FreshSell
Buy ZINCMINI 29FEB2016 1000 0.00 117.70 0.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================================
முன்​பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HEXAWARE 25-Feb-16  242.80 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் UBL  25-Feb-16  790.00,  MARICO  25-Feb-16  225.60,   AJANTPHARM  25-Feb-16  1240.00  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7293.35 6875.55 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 14837.30 13812.60 0.00 FreshBuy
Buy MARUTI 25-Feb-16 125 3757.50 3459.75 0.00 FreshBuy
Buy TCS 25-Feb-16 200 2306.90 2170.25 0.00 FreshBuy
Buy GRASIM 25-Feb-16 150 3502.10 3330.25 0.00 FreshBuy
Sell LUPIN 25-Feb-16 300 0.00 1908.45 1733.05 FreshSell
Sell AMBUJACEM 25-Feb-16 2100 0.00 199.00 188.40 FreshSell
Sell PIDILITIND 25-Feb-16 1000 0.00 600.95 567.75 FreshSell
Buy APOLLOHOSP 25-Feb-16 400 1413.95 1470.00 0.00 ShortBuy
Buy UBL 25-Feb-16 500 766.30 832.15 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 25-Feb-16 1300 218.80 232.00 0.00 ShortBuy
Buy AJANTPHARM 25-Feb-16 400 1202.80 1344.90 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>