புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-17/02/2016-1

இன்று சந்​தை  +0.85% அல்லது +60.20 என்ற அளவு சரிந்து 7108.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy GLENMARK 8 727.45 671.10 749.30
Buy INDUSINDBK 12 838.95 799.00 864.10
Buy SRTRANSFIN 5 841.95 748.00 867.20
Buy WIPRO 20 532.30 508.25 548.30
Buy ASHOKLEY 37 91.00 77.70 93.70

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் APOLLOHOSP 25-Feb-16  1413.95,   AJANTPHARM  25-Feb-16  1202.80  ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் LUPIN  25-Feb-16  1733.05  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7214.95 6875.55 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 14619.00 13812.60 0.00 FreshBuy
Buy MARUTI 25-Feb-16 125 3762.00 3459.75 0.00 FreshBuy
Buy M&MFIN 25-Feb-16 2000 208.35 170.80 0.00 FreshBuy
Buy INDUSINDBK 25-Feb-16 600 839.25 801.50 0.00 FreshBuy
Sell INFRATEL 25-Feb-16 1300 0.00 395.20 350.30 FreshSell
Sell AMBUJACEM 25-Feb-16 2100 0.00 199.00 187.85 FreshSell
Sell BATAINDIA 25-Feb-16 1000 0.00 494.15 450.00 FreshSell
Buy LUPIN 25-Feb-16 300 1681.50 1880.15 0.00 ShortBuy
Buy UBL 25-Feb-16 500 782.10 832.15 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 25-Feb-16 1300 223.30 231.90 0.00 ShortBuy
Buy AJANTPHARM 25-Feb-16 400 1227.60 1344.90 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>