புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-18/02/2016-1

இன்று சந்​தை  +1.17% அல்லது +83.30 என்ற அளவு உயர்ந்து 7191.75 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GLENMARK  727.45,  INDUSINDBK  838.95,  WIPRO  532.30 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு   வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GLENMARK  749.30 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (19-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy HDFCBANK 15 991.25 959.00 1021.00
Buy KOTAKBANK 18 637.75 610.00 656.90
Buy HINDUNILVR 12 830.50 789.75 855.40
Buy ITC 28 306.70 289.05 315.90
Buy ONGC 21 210.60 187.75 216.90
Sell INDUSINDBK 12 0.00 800.00 864.10
Sell WIPRO 20 0.00 508.25 548.30

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் M&MFIN 25-Feb-16  208.35, INDUSINDBK  25-Feb-16  839.25 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (19-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 31-Mar-16 75 7238.85 6891.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 31-Mar-16 30 14565.25 13840.00 0.00 FreshBuy
Buy KOTAKBANK 31-Mar-16 700 639.25 611.00 0.00 FreshBuy
Buy HDFCBANK 31-Mar-16 500 994.20 966.00 0.00 FreshBuy
Buy HINDUNILVR 31-Mar-16 600 833.25 795.50 0.00 FreshBuy
Sell BHARTIARTL 31-Mar-16 1200 0.00 328.60 307.10 FreshSell
Sell INFRATEL 31-Mar-16 1300 0.00 395.70 353.00 FreshSell
Sell -Nil- 31-Mar-16   0.00     FreshSell
Buy LUPIN 25-Feb-16 300 1733.05 1839.40 0.00 ShortBuy
Buy UBL 25-Feb-16 500 790.00 832.15 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 25-Feb-16 1300 225.60 232.70 0.00 ShortBuy
Buy AJANTPHARM 25-Feb-16 400 1240.10 1344.90 0.00 ShortBuy
Sell M&MFIN 25-Feb-16 2000 0.00 187.25 214.60 LongSell
Sell INDUSINDBK 25-Feb-16 600 0.00 801.50 864.40 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>