புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-22/02/2016-1

இன்று சந்​தை  +0.33% அல்லது +23.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 7234.55 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HINDUNILVR  831.85,  IDBI  55.40  ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு   வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  HINDUNILVR  856.80,  IDBI  57.10  என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (23-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ASIANPAINT 10 873.20 827.10 899.40
Buy BIOCON 18 473.25 446.10 487.40
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
Sell INDUSINDBK 12 0.00 813.40 864.10
Sell ONGC 21 0.00 197.20 216.90

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 31-Mar-16  7254.00, HINDUNILVR  31-Mar-16 833.25 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (22-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 6986.00 0.00 LongSell
Buy BANKNIFTY 31-Mar-16 30 14565.25 13916.20 0.00 FreshBuy
Buy GRASIM 31-Mar-16 150 3505.10 3368.15 0.00 FreshBuy
Buy BIOCON 31-Mar-16 1100 475.75 448.50 0.00 FreshBuy
Buy ASIANPAINT 31-Mar-16 600 878.00 833.65 0.00 FreshBuy
Sell NTPC 31-Mar-16 4000 0.00 131.00 124.50 FreshSell
Sell TCS 31-Mar-16 200 0.00 2352.35 2260.00 FreshSell
Sell -Nil- 31-Mar-16   0.00     FreshSell
Buy LUPIN 25-Feb-16 300 1807.55 1816.50 0.00 ShortBuy
Buy UBL 25-Feb-16 500 814.75 823.50 0.00 ShortBuy
Sell INDUSINDBK 25-Feb-16 600 0.00 815.00 864.40 LongSell
Sell HINDUNILVR 31-Mar-16 600 0.00 795.50 864.50 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>