புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-01/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +3.37% அல்லது +235.25 என்ற அளவு உயர்ந்து 7222.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எத​னையும் வாங்க  வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எத​னையும்  வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy NTPC 81 123.00 116.90 126.70
Buy HDFCBANK 8 986.75 928.00 1016.40
Buy AXISBANK 26 393.20 374.00 405.00
Buy IGL 10 533.90 483.95 549.90
Buy BHARATFORG 9 779.00 728.60 802.40
-Nil-          

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BANKNIFTY 31-Mar-16 14361.45,  HDFCBANK 31-Mar-16  985.95,   INDUSINDBK 31-Mar-16  845.70,  L&TFH  31-Mar-16  51.95 என்ற எனது வி​லைகளில் வர்த்தம் ந​டை​பெற்றுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும்எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7240.50 0.00 ShortBuy
Buy NIFTY 31-Mar-16 75 7240.50 6833.65 0.00 FreshBuy
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 13406.40 14478.00 0.00 FreshSell
Buy ASHOKLEY 31-Mar-16 7000 91.70 84.80 0.00 FreshBuy
Buy TCS 31-Mar-16 200 2284.00 2125.90 0.00 FreshBuy
Buy DABUR 31-Mar-16 2000 244.30 233.90 0.00 FreshBuy
Sell HINDUNILVR 31-Mar-16 600 0.00 857.60 823.10 FreshSell
Sell MARICO 31-Mar-16 1300 0.00 246.85 231.10 FreshSell
Sell AMARAJABAT 31-Mar-16 600 0.00 889.65 847.25 FreshSell
Buy BHARTIARTL 31-Mar-16 1200 311.00 322.95 0.00 ShortBuy
Buy CADILAHC 31-Mar-16 1500 316.60 333.70 0.00 ShortBuy
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 13406.40 0.00 LongSell
Sell HDFCBANK 31-Mar-16 500 0.00 929.90 1015.50 LongSell
Sell INDUSINDBK 31-Mar-16 600 0.00 804.90 871.00 LongSell
Sell L&TFH 31-Mar-16 8000 0.00 50.40 53.50 LongSell
Sell HDFC 31-Mar-16 400 0.00 1008.65 1098.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>