புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-02/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +2.03% அல்லது +146.55 என்ற அளவு உயர்ந்து 7368.85 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NTPC  123.00,  HDFCBANK  986.75,  AXISBANK  393.20,  BHARATFORG  779.00  என்ற வி​​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NTPC  126.70,  AXISBANK  405.00 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy WIPRO 14 541.90 507.90 558.20
Buy NMDC 84 84.45 78.50 87.00
Buy GODREJIND 18 317.70 290.00 327.20
Buy NAUKRI 9 741.00 688.10 763.20
Buy COLPAL 13 844.40 808.20 869.70
Sell HDFCBANK 8 0.00 928.00 1016.40
Sell BHARATFORG 9 0.00 728.60 802.40

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 31-Mar-16 7328.00,  NIFTY 31-Mar-16 7328.00, ASHOKLEY 31-Mar-16  91.70, TCS 31-Mar-16  2284.00, DABUR 31-Mar-16  244.30  என்ற எனது வி​லைகளில் வர்த்தம் ந​டை​பெற்றுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INDUSINDBK 31-Mar-16 871.00, L&TFH 31-Mar-16 53.50,  HDFC 31-Mar-16 1098.80,  HDFCBANK 31-Mar-16 1015.50 என்பன எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 6833.65 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 13406.40 0.00 LongSell
Buy NMDC 31-Mar-16 5000 84.75 78.70 0.00 FreshBuy
Buy ACC 31-Mar-16 375 1252.00 1173.70 0.00 FreshBuy
Buy TATACOMM 31-Mar-16 1100 345.70 326.60 0.00 FreshBuy
Sell MARICO 31-Mar-16 1300 0.00 246.85 235.15 FreshSell
Sell SUNPHARMA 31-Mar-16 600 0.00 894.05 837.90 FreshSell
Sell HINDZINC 31-Mar-16 3200 0.00 167.85 158.65 FreshSell
Buy BHARTIARTL 31-Mar-16 1200 311.00 322.95 0.00 ShortBuy
Buy CADILAHC 31-Mar-16 1500 316.60 333.70 0.00 ShortBuy
Sell ASHOKLEY 31-Mar-16 7000 0.00 84.80 94.50 LongSell
Sell TCS 31-Mar-16 200 0.00 2125.90 2352.50 LongSell
Sell DABUR 31-Mar-16 2000 0.00 233.90 251.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>