புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +1.45% அல்லது +106.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 7475.60 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WIPRO  541.90,  NMDC  84.45  என்ற வி​​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NMDC  87.00,  HDFCBANK  1016.40,  BHARATFORG   802.40 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy CIPLA 18 532.00 505.00 548.00
Buy COLPAL 13 844.40 808.20 869.70
Buy CUMMINSIND 5 887.60 790.00 914.20
Buy BIOCON 17 337.55 308.25 347.70
Buy NAUKRI 8 749.90 688.10 772.40
Sell WIPRO 14 0.00 507.90 558.20

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  NMDC 31-Mar-16 84.75, ACC 31-Mar-16 1252.00, TATACOMM 31-Mar-16  345.70 என்ற எனது வி​லைகளில் வர்த்தம் ந​டை​பெற்றுள்ளன. BHARTIARTL 31-Mar-16 322.95 எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ASHOKLEY 31-Mar-16 94.50, TCS 31-Mar-16 2352.50 என்பன எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7046.15 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 14081.00 0.00 LongSell
Buy GODREJIND 31-Mar-16 1300 314.20 290.00 0.00 FreshBuy
Buy OFSS 31-Mar-16 150 3349.75 3136.45 0.00 FreshBuy
Buy CIPLA 31-Mar-16 800 534.10 506.20 0.00 FreshBuy
Sell APOLLOHOSP 31-Mar-16 400 0.00 1537.60 1425.45 FreshSell
Sell MARICO 31-Mar-16 1300 0.00 246.85 236.00 FreshSell
Sell AMARAJABAT 31-Mar-16 600 0.00 891.90 847.25 FreshSell
Buy BHARTIARTL 31-Mar-16 1200 311.00 322.95 0.00 ShortBuy
Buy CADILAHC 31-Mar-16 1500 316.60 333.70 0.00 ShortBuy
Sell NMDC 31-Mar-16 5000 0.00 80.00 88.70 LongSell
Sell ACC 31-Mar-16 375 0.00 1173.70 1289.60 LongSell
Sell DABUR 31-Mar-16 2000 0.00 233.90 251.60 LongSell
Sell TATACOMM 31-Mar-16 1100 0.00 326.60 357.25 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>