புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-04/03/2016-1

பங்கு சந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தங்கள்

இன்று சந்​தை  +0.13% அல்லது +9.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 7485.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CIPLA 532.00,  COLPAL   844.40,  NAUKRI  749.90 என்ற வி​​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NAUKRI  772.40 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy CIPLA 18 532.00 505.00 548.00
Buy COLPAL 13 844.40 808.20 869.70
Buy CUMMINSIND 5 887.60 790.00 914.20
Buy BIOCON 17 337.55 308.25 347.70
Buy NAUKRI 8 749.90 688.10 772.40
Sell WIPRO 14 0.00 507.90 541.90
Sell CIPLA 18 0.00 505.00 548.00
Sell COLPAL 13 0.00 808.20 869.70

   

 

 

 

 

 

 

 

 

*04-03-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +09112.65
பங்கு முதலீடு -28139.80
பங்கு மதிப்பு +28197.80
—————————————– —————
​மொத்தம் +109170.65
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GODREJIND  31-Mar-16  314.20,  OFSS  31-Mar-16  3349.75, CIPLA 31-Mar-16  534.10 என்ற எனது வி​லைகளில் வர்த்தம் ந​டை​பெற்றுள்ளன. CADILAHC 31-Mar-16 333.70 எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் APOLLOHOSP  31-Mar-16  1425.45,  NMDC 31-Mar-16  88.70, TATACOMM  31-Mar-16  357.25  என்பன எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7302.75 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7480.00 7302.75 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 14701.05 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15451.00 14701.05 FreshSell
Buy CADILAHC 31-Mar-16 1500 338.80 310.25 0.00 FreshBuy
Buy UBL 31-Mar-16 500 821.75 780.10 0.00 FreshBuy
Buy PAGEIND 31-Mar-16 50 10329.95 9550.00 0.00 FreshBuy
Sell MARICO 31-Mar-16 1300 0.00 242.20 236.00 FreshSell
Sell SUNPHARMA 31-Mar-16 600 0.00 883.30 837.90 FreshSell
Sell AMARAJABAT 31-Mar-16 600 0.00 891.90 847.25 FreshSell
Buy APOLLOHOSP 31-Mar-16 400 1382.70 1537.60 0.00 LongSell
Sell GODREJIND 31-Mar-16 1300 0.00 290.00 323.60 LongSell
Sell ACC 31-Mar-16 375 0.00 1173.70 1289.60 LongSell
Sell DABUR 31-Mar-16 2000 0.00 233.90 251.60 LongSell
Sell OFSS 31-Mar-16 150 0.00 3168.35 3450.20 LongSell
Sell CIPLA 31-Mar-16 800 0.00 506.20 550.10 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*04-03-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +767070.25
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -3841718.50
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 671339.35
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +3884981.25
—————————————– —————
​மொத்தம் +1810333.00
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.767070/- என்பதாக கிட்டதட்ட 76% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 04-03-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>