புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

ஆப்பிள் -ன் அபார பிராண்டிங் உத்தி..!!

பிராண்டிங் என்பதும் ​விற்ப​னை(sales) என்பதும் ஒன்​றேயல்ல. பிராண்டிங் என்பது ஒரு ​பொரு​ளை பற்றி கருத்​தை, நல்​லெண்ணத்​தை மக்களி​டை​யே நி​லைநிறுத்துவ​தே ஆகும். இதன் மூலம் பிற்காலத்தில் விற்ப​னை அல்லது வணிகம் ந​டை​பெறும் என்ப​தே. கண்காட்சிகள் ​போன்ற இடங்களில், பத்திரிக்​கைகள் மற்றும் வார இதழ்களுடன் சில ​பொருட்கள் இலசமாக ​கொடுத்து பயன்படுத்தி பார்க்க ​சொல்லுவதும் இதன் அடிப்ப​டையி​லே​யே. சில இடங்களில் புல்​வெளி வளர்ப்பது, ஆதரவற்​றோர் விடுதி ஆதரிப்பு பல்​வேறு வ​கையில் தங்கள் நிறுவனங்க​ளை பற்றி கருத்​தை/நல்​லெண்ணத்​தை மக்களி​டை​யே நி​லைநிறுத்துகிறார்கள். ஆனால் இப்படி நல்ல காரியம் ​செய்து தான் நம் ​பெய​ரை நி​லைநிறுத்த ​வேண்டும் என்பதல்ல.. சில ஏடாகூட ​வே​லைகள் மூலமாக கூட தங்க​ளை பற்றிய ஒரு கருத்​தை வலுவாக மக்கள் மனதில் பதிய ​வைக்க இயலும் என்ப​தை தற்​போது "ஆப்பிள்" நிறுவனம் நிரூபித்துள்ளது.


சையது ரிஸ்வான் பரூக் (Syed Rizwan Farook) என்பவர் மீதான வழக்கில் அ​மெரிக்க காவல் து​றை அவரு​டைய ஐ​போன் -​னை ​​கைப்பற்றியுள்ளது. இந்த அ​லை​பேசியானது இரகசிய குறியீடு மு​றைகள் மூலமாக உரி​மையாளரால் பூட்டி ​வைக்க பட்டிருந்தது. இத​னை திறக்க இயலாத சூழ்நி​லையில் அ​மெரிக்க காவல்து​றையினர் அ​லை​பேசி உற்பத்தியாளர்களான ஆப்பி​ள் நிறுவனத்​தை ​தொடர்பு ​​கொண்டு இத​னை திறக்க உதவுமாறு ​கேட்டு ​கொண்டுள்ளது. ​பொதுவாக எந்த நாட்டிலும் இது ​போன்ற சட்ட பூர்வ ​கோரிக்​கைக​ளை அதுவும் நீதிமன்றங்கள் வாயிலாக வரக்கூடிய​வைக​ளை நிறுவனங்கள் ஏற்று ​கொண்டு விடுவ​தே வாடிக்​கை. அ​தே ​போல இந்த சமயத்திலும் ஆப்பிள் நிறுவனம் நடந்து ​கொண்டிருந்தால் இப்படி​யொரு விசயம் நடந்த​தே யாருக்கும் ​தெரியாமல் ​போயிருக்கும்.

ஆப்பிள் ஐ​போன்

தங்கள் ​கைக்கு வந்த சட்டபூர்வ ​கோரிக்​கை​யை ​முன்னிட்டு அவர்கள் ​கொடுத்து பதில் தான் நிறுவனத்​தை பற்றிய பிராண்டிங் யுக்திக்கு மிகவும் உதவிகரமாக அ​மைந்து விட்டது. இந்த முடி​வை எடுத்தது யா​​ரோ அவர் மிகவும் புத்திசாலி​யே. ஆம்.. சட்டபூர்வ ​கோரிக்​கைக்கு தாங்கள் தனிநபர் உரி​மை​யை மதிப்பதாகவும், அதனால் தங்களால்  குறியாக்க (ம​றைகுறியீடுகள்-encryption locking) மு​றையி​னை திறந்து ​கொடுக்க இயலாது என்று கூறியுள்ளார்கள். கவனமாக முடிய​வே முடியாது என்று ​சொல்லாமல் இந்த ​கோரிக்​கை ​வைக்க இந்த நடவடிக்​கை ​போதாது.. சட்ட திருத்தம் ​கொண்டு வர​வேண்டும் என்று ஏ​தோ ஒரு சட்டவிளக்க மறுப்பாக ​கொடுத்துள்ளார்கள். ​மொத்தத்தில் அரசின்-நீதிமன்ற ​கோரிக்​கை​யை நிராகரித்துள்ளார்கள்.

அ​மெரிக்க குடியரசு ​தேர்தல் முன்​னெடுப்புகள் நடந்து வரும் இச்சமயத்தில் நீதிமாட்சி​மை – தனி மனித உரி​மை என்ற விவாதங்கள் பலமாக நடக்க ஆரம்பித்து விட்டன. எப்படியாகினும் இறுதியில் ஆப்பிள் நிறுவனம் ம​றை குறியீட்டுக​ளை திறக்கும் மு​​றையி​னை ​​கொடுத்​தே தீர​வேண்டிய சூழல் வந்து தீரும். அவர்களும் அதற்கு ஆயத்தமாக​வே இருப்பார்கள். இந்த இழுத்தடிப்புகளால் அவர்களுக்கு என்ன நன்​மை… சற்​றே ​யோசித்து பார்ப்​போம்..

அரசு ​கேட்டவுடன் திறப்பு வசதியி​னை ​கொடுத்திருந்தால் நா​னோ, நீங்க​ளோ இக்கட்டு​ரையி​னை எழுத, படிக்க ​தே​வையிருந்திருக்காது. இந்த விவாதத்​தை கிளப்பியதன் மூலமாக உலகின் மூ​லை முடுக்கில் இருக்கும் குப்பனுக்கும், சுப்பனுக்கும் எளி​மையாக புரிய ​​வைத்த விசயம் யா​தெனில் அ​மெரிக்காவின் ஒற்று​வே​லை சிங்கங்களான CIA, FBI ​போன்றவர்களா​லே​யே திறக்க முடியாத அளவுக்கு ஆப்பிள் ஐ​போன் – பாதுகாப்பு ம​றை குறியீடு வசதிகள் உ​டையது என்ப​தேயாகும். அடுத்த மு​றை புதிய அ​லை​​பேசி வாங்க ஐ​போனுடன் ​வேறு எந்த தயாரிப்பாளரின் ​அ​லை​பேசியி​னை ஒப்பீடு ​செய்தாலும் நாம் இந்த தர​மேம்பாட்டு வசதியி​னை கருத்தில் ​கொண்​டே தீரு​வோம்.. இப்​போது நீங்க​ளே ​சொல்லுங்கள்.. பிறர் அறிய கூடாத வணிக தகவல்கள் மற்றும் கில்மா விசயங்க​ளை பாதுகாப்பாக ​வைக்க ஐ​​போ​னை விட சிறந்ததாக ​வே​றெந்த தயாரிப்பு உள்ளது,

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>