புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-15/03/2016-1

இன்று சந்​தை  -1.04% அல்லது -78.15 என்ற அளவு சரிந்து 7460.60 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகள் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் JISLJALEQS  55.80 என்ற எனது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (16-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ONGC 48 209.00 202.20 0.00
Buy ACC 8 1244.85 1218.00 0.00
-Nill-          
Buy INFY 9 1162.90 1138.20 0.00
Buy BANKBARODA 75 144.00 137.50 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (16-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7447.00 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7594.00 7447.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15060.50 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15477.00 15060.50 FreshSell
Buy COLPAL 31-Mar-16 500 848.20 792.65 0.00 FreshBuy
Buy OIL 31-Mar-16 1200 313.00 306.30 0.00 FreshBuy
Buy PIDILITIND 31-Mar-16 1000 609.00 591.60 0.00 FreshBuy
Sell EICHERMOT 31-Mar-16 25 0.00 20260.20 19411.35 FreshSell
Sell BIOCON 31-Mar-16 1100 0.00 491.00 471.80 FreshSell
Sell INFY 31-Mar-16 500 0.00 1181.00 1135.00 FreshSell
Buy COLPAL   31-Mar-16 500 816.80 848.80 0.00 ShortBuy
Sell ACC 31-Mar-16 375 0.00 1222.65 1255.00 LongSell
Sell ONGC 31-Mar-16 2000 0.00 199.00 209.00 LongSell
Sell ASIANPAINT 31-Mar-16 600 0.00 871.00 916.60 LongSell
Sell CADILAHC 31-Mar-16 1500 0.00 329.60 342.20 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>