புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-17/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +0.18% அல்லது +13.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 7512.55 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகள் ONGC  209.00,  ACC  1247.50,   INFY  1155.00 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு எந்த பங்கி​னையும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy KOTAKBANK 15 657.25 632.05 0.00
Buy IDEA 100 101.50 98.05 0.00
Buy COALINDIA 33 298.70 293.45 0.00
-Nil-          
-Nil-          
Sell ONGC 48 0.00 204.90 0.00
Sell ACC 9 0.00 1228.05 0.00
Sell INFY 10 0.00 1128.95 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் EICHERMOT 31-Mar-16  18701.20 என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INDUSINDBK 31-Mar-16  914.30,  ACC 31-Mar-16  1255.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7447.00 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7601.95 7447.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15206.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15749.00 15206.00 FreshSell
Buy UBL 31-Mar-16 500 814.00 780.00 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 31-Mar-16 500 848.20 792.65 0.00 FreshBuy
Buy M&MFIN 31-Mar-16 2000 236.70 219.00 0.00 FreshBuy
Sell TATAPOWER 31-Mar-16 8000 0.00 59.65 58.30 FreshSell
Sell MARUTI 31-Mar-16 125 0.00 3749.85 3623.00 FreshSell
Sell HDFCBANK 31-Mar-16 500 0.00 1044.50 1015.00 FreshSell
Buy COLPAL   31-Mar-16 500 816.80 848.20 0.00 ShortBuy
Buy INDUSINDBK 31-Mar-16 600 886.90 937.00 0.00 ShortBuy
Sell ACC 31-Mar-16 375 0.00 1222.65 1255.00 LongSell
Sell CADILAHC 31-Mar-16 1500 0.00 330.95 342.20 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>