புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-22/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +0.14% அல்லது +10.65 என்ற அளவு உயர்ந்து 7714.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகள் HDFC  1155.85 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (23-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy POWERGRID 71 139.35 136.25 0.00
Buy INDUSINDBK 11 937.00 903.25 0.00
Buy CIPLA 18 539.00 517.50 0.00
-Nil-          
-Nil-          
Sell ONGC 48 0.00 212.50 0.00
Sell ACC 9 0.00 1280.00 0.00
Sell INFY 10 0.00 1162.00 0.00
Sell KOTAKBANK 15 0.00 648.80 0.00
Sell IDEA 100 0.00 101.20 0.00
Sell BAJAJ-AUTO 5 0.00 2268.35 0.00
Sell HINDALCO 116 0.00 82.00 0.00
Sell HDFC 10 0.00 1104.00 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் M&M 31-Mar-16  1233.65  என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் UBL  31-Mar-16 838.40 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது. CADILAHC  31-Mar-16 330.95 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (23-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7527.15 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7737.00 7527.15 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15457.05 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 16005.00 15457.05 FreshSell
Buy AJANTPHARM 31-Mar-16 400 1400.30 1321.65 0.00 FreshBuy
Buy SUNPHARMA 31-Mar-16 600 851.25 799.55 0.00 FreshBuy
Buy IDEA 31-Mar-16 3000 103.20 98.00 0.00 FreshBuy
Sell COALINDIA 31-Mar-16 1200 0.00 300.55 294.45 FreshSell
Sell IOC 31-Mar-16 1200 0.00 406.00 388.35 FreshSell
Sell ITC 31-Mar-16 1600 0.00 336.25 319.00 FreshSell
Buy INDUSINDBK 31-Mar-16 600 914.30 935.90 0.00 ShortBuy
Sell COLPAL 31-Mar-16 500 0.00 825.20 873.60 LongSell
Sell KOTAKBANK 31-Mar-16 700 0.00 638.20 679.80 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 31-Mar-16 200 0.00 2219.20 2355.00 LongSell
Sell M&M 31-Mar-16 400 0.00 1188.45 1269.70 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>