புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-23/03/2016-1,2

இன்று சந்​தை  +0.02% அல்லது +1.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 7716.50 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (28-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy POWERGRID 71 139.35 136.25 0.00
Buy INDUSINDBK 11 937.00 922.70 0.00
Buy CIPLA 18 539.00 525.55 0.00
Buy COALINDIA 33 299.70 293.55 0.00
-Nil-          
Sell ONGC 48 0.00 211.90 0.00
Sell ACC 9 0.00 1338.00 0.00
Sell INFY 10 0.00 1172.00 0.00
Sell KOTAKBANK 15 0.00 652.60 0.00
Sell IDEA 100 0.00 101.50 0.00
Sell BAJAJ-AUTO 5 0.00 2289.40 0.00
Sell HINDALCO 116 0.00 84.30 0.00
Sell HDFC 10 0.00 1128.05 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*23-03-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +08907.50
பங்கு முதலீடு -85834.75
பங்கு மதிப்பு +86378.50
—————————————– —————
​மொத்தம் +109451.25
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AJANTPHARM 31-Mar-16  1400.30,  IDEA 31-Mar-16  103.20 என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BAJAJ-AUTO  31-Mar-16 2355.00 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (28-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7615.20 0.00 LongSell
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7746.55 7615.20 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 15740.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Mar-16 30 0.00 16005.00 15740.00 FreshSell
Buy SUNPHARMA 31-Mar-16 600 854.25 799.55 0.00 FreshBuy
Buy MRF 31-Mar-16 15 35647.00 33690.00 0.00 FreshBuy
Buy PIDILITIND 31-Mar-16 1000 605.85 588.75 0.00 FreshBuy
Sell MARICO 31-Mar-16 1300 0.00 250.65 240.40 FreshSell
Sell HINDZINC 31-Mar-16 3200 0.00 174.00 169.05 FreshSell
Sell HCLTECH 31-Mar-16 600 0.00 833.65 814.00 FreshSell
Buy INDUSINDBK 31-Mar-16 600 914.30 935.90 0.00 ShortBuy
Sell COLPAL 31-Mar-16 500 0.00 825.20 848.20 LongSell
Sell KOTAKBANK 31-Mar-16 700 0.00 643.95 679.80 LongSell
Sell M&M 31-Mar-16 400 0.00 1190.90 1269.70 LongSell
Sell AJANTPHARM 31-Mar-16 400 0.00 1321.65 1442.30 LongSell
Sell IDEA 31-Mar-16 3000 0.00 99.05 106.30 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*23-03-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +865230.25
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -3777963.50
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 657548.35
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +3757455.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1844721.75
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.865230/- என்பதாக கிட்டதட்ட 86% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 23-03-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

===================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  COPPERM  31MAR2016 335.90, SILVERMIC 29APR2016  37505.00, SILVERMIC 29APR2016  37505.00  என்ற எனது வி​லைக்கு வி​ற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (23-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy ALUMINI 31MAR2016 1000 0.00 100.45 0.00 ShortBuy
Buy ALUMINI 29APRs2016 1000 100.45 98.40 0.00 FreshBuy
Buy COPPERM 29APR2016 250 0.00 340.15 0.00 ShortBuy
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 0.00 2805.00 2695.00 FreshShort
Buy GOLDGUINEA 31MAR2016 1 0.00 23545.00 0.00 ShortBuy
Buy LEADMINI 31MAR2016 1000 0.00 122.55 0.00 ShortBuy
Buy NICKELM 31MAR2016 100 0.00 589.40 0.00 ShortBuy
Buy SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 38297.00 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*18-03-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 50000.00
லாபம்/நட்டம் +19171.00
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -287350.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 18705.50
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +289350.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +71171.00
—————————————— —————


 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>