புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-29/03/2016-1,2

இன்று சந்​தை  -0.24% அல்லது -18.10 என்ற அளவு சரிந்து 7597.00 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HDFC  1136.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (30-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy RELIANCE 10 1046.90 1015.65 0.00
Buy ASIANPAINT 11 860.00 842.70 0.00
Buy COALINDIA 33 298.50 292.20 0.00
-Nil         0.00
-Nil-          
Sell ONGC 48 0.00 210.70 0.00
Sell ACC 9 0.00 1353.10 0.00
Sell INFY 10 0.00 1182.10 0.00
Sell KOTAKBANK 15 0.00 655.10 0.00
Sell IDEA 100 0.00 102.00 0.00
Sell BAJAJ-AUTO 5 0.00 2304.90 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BANKNIFTY 31-Mar-16  15666.70 என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் PFC  28-Apr-16 169.00, BANKNIFTY 28-Apr-16 15767.70, KOTAKBANK  31-Mar-16  670.80, M&M  31-Mar-16  1248.70,    IDEA  31-Mar-16  105.30  என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (30-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7597.50 0.00 LongSell
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7790.00 7645.15 FreshSell
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 16044.40 0.00 ShortBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 16044.40 15665.40 0.00 FreshBuy
Buy EICHERMOT 28-Apr-16 25 18924.75 18144.00 0.00 FreshBuy
Buy ASIANPAINT 28-Apr-16 600 874.70 851.00 0.00 FreshBuy
Buy PIDILITIND 28-Apr-16 1000 609.00 568.45 0.00 FreshBuy
Sell M&MFIN 28-Apr-16 2000 0.00 242.50 232.25 FreshSell
Sell LT 28-Apr-16 300 0.00 1258.20 1201.75 FreshSell
Sell HDFC 28-Apr-16 400 0.00 1177.50 1129.45 FreshSell
Buy INDUSINDBK 31-Mar-16 600 914.30 935.90 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 31-Mar-16 1300 235.60 250.65 0.00 ShortBuy
Buy HINDZINC 31-Mar-16 3200 165.70 174.00 0.00 ShortBuy
Buy HCLTECH 31-Mar-16 600 797.70 833.65 0.00 ShortBuy
Sell COLPAL 31-Mar-16 500 0.00 825.20 848.20 LongSell
Sell AJANTPHARM 31-Mar-16 400 0.00 1312.30 1400.30 LongSell
Sell PFC 28-Apr-16 2000 164.10 175.15 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (30-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy ALUMINI 31MAR2016 1000 0.00 99.35 0.00 ShortBuy
Buy ALUMINI 29APR2016 1000 101.50 99.70 0.00 FreshBuy
Buy COPPERM 29APR2016 250 0.00 339.75 0.00 ShortBuy
Buy CRUDEOILM 19APR2016 10 0.00 2767.00 0.00 ShortBuy
Buy GOLDGUINEA 31MAR2016 1 0.00 23545.00 0.00 ShortBuy
Buy GOLDGUINEA 29APR2016 1 23441.00 22873.00 0.00 FreshBuy
Buy LEADMINI 31MAR2016 1000 0.00 121.00 0.00 ShortBuy
Buy LEADMINI 29APR2016 1000 121.55 116.25 0.00 FreshBuy
Buy NICKELM 31MAR2016 100 0.00 586.90 0.00 ShortBuy
Buy NICKELM 29APR2016 100 593.20 569.60 0.00 FreshBuy
Buy SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 37850.00 0.00 ShortBuy
Buy ZINCMINI 29APR2016 1000 124.80 117.90 0.00 FreshBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>