புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-30/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +1.82% அல்லது +138.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 7735.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் RELIANCE  1046.90, ASIANPAINT  864.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (31-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy SBIN 50 198.30 186.65 0.00
Buy GAIL 27 362.00 345.30 0.00
Buy COALINDIA 33 298.50 292.20 0.00
Buy HCLTECH 12 826.50 799.90 0.00
Buy ITC 30 329.80 319.00 0.00
Sell ONGC 48 0.00 210.70 0.00
Sell ACC 9 0.00 1353.10 0.00
Sell INFY 10 0.00 1191.55 0.00
Sell KOTAKBANK 15 0.00 660.55 0.00
Sell IDEA 100 0.00 103.50 0.00
Sell BAJAJ-AUTO 5 0.00 2332.00 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1015.65 0.00
Sell ASIANPAINT 11 0.00 842.70 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ASIANPAINT  28-Apr-16 874.70 என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.  BANKNIFTY 28-Apr-16 16044.40,  BANKNIFTY 28-Apr-16 16044.40,  INDUSINDBK  31-Mar-16  935.90,  HINDZINC  31-Mar-16  174.00 ஆகியன எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  HDFC 28-Apr-16  1129.45 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.  COLPAL  31-Mar-16  825.20 என்ற எனது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (31-03-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 31-Mar-16 75 0.00 7597.50 0.00 LongSell
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7790.00 7645.15 FreshSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 15569.95 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 16179.00 15569.95 FreshSell
Buy EICHERMOT 28-Apr-16 25 18963.90 18144.00 0.00 FreshBuy
Buy PAGEIND 28-Apr-16 50 11181.95 10100.00 0.00 FreshBuy
Buy AXISBANK 28-Apr-16 1000 450.20 423.55 0.00 FreshBuy
Sell M&M 28-Apr-16 400 0.00 1276.75 1223.00 FreshSell
Sell HINDUNILVR 28-Apr-16 600 0.00 883.00 866.00 FreshSell
Sell ARVIND 28-Apr-16 1700 0.00 284.50 267.50 FreshSell
Buy MARICO 31-Mar-16 1300 235.60 250.65 0.00 ShortBuy
Buy HCLTECH 31-Mar-16 600 797.70 833.65 0.00 ShortBuy
Buy HDFC 28-Apr-16 400 1095.60 1177.50 0.00 ShortBuy
Buy PFC 28-Apr-16 2000 164.10 175.15 0.00 ShortBuy
Sell AJANTPHARM 31-Mar-16 400 0.00 1312.30 1400.30 LongSell
Sell ASIANPAINT 28-Apr-16 600 0.00 851.00 899.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>