புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-31/03/2016-1

இன்று சந்​தை  +0.04% அல்லது +3.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 7738.40 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை .

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ZEEL 25 388.30 372.55 0.00
Buy ULTRACEMCO 3 3254.90 3116.10 0.00
Buy DRREDDY 3 3063.00 2887.15 0.00
Buy SUNPHARMA 9 829.65 770.00 0.00
Buy LT 8 1231.90 1190.00 0.00
Sell ONGC 48 0.00 210.70 0.00
Sell ACC 9 0.00 1353.10 0.00
Sell INFY 10 0.00 1191.55 0.00
Sell KOTAKBANK 15 0.00 665.50 0.00
Sell IDEA 100 0.00 105.40 0.00
Sell BAJAJ-AUTO 5 0.00 2332.00 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1020.20 0.00
Sell ASIANPAINT 11 0.00 845.00 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் EICHERMOT  28-Apr-16 18963.90, PAGEIND 28-Apr-16 11181.95  என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.  MARICO 31-Mar-16 244.00,  HCLTECH 31-Mar-16 797.70, MRF 31-Mar-16 38324.30 ஆகியன முன்​பேர ஒப்பந்தங்களின் மாதாந்திர முடிவு வி​லைக்கு முடித்து ​வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AJANTPHARM  31-Mar-16 1400.30, M&M 28-Apr-16  1223.00 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.  NIFTY  31-Mar-16  7740.20 என முன்​பேர ஒப்பந்தங்களின் மாதாந்திர முடிவு வி​லைக்கு முடித்து ​வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7778.95 7597.50 FreshSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 15622.95 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 16294.00 15622.95 FreshSell
Buy AXISBANK 28-Apr-16 1000 449.50 423.55 0.00 FreshBuy
Buy MINDTREE 28-Apr-16 400 668.90 606.15 0.00 FreshBuy
Buy CASTROLIND 28-Apr-16 1100 383.45 360.00 0.00 FreshBuy
Sell HINDUNILVR 28-Apr-16 600 0.00 883.00 863.75 FreshSell
Sell ARVIND 28-Apr-16 1700 0.00 281.55 267.50 FreshSell
Sell BEML 28-Apr-16 500 0.00 1114.00 1022.65 FreshSell
Buy HDFC 28-Apr-16 400 1095.60 1177.50 0.00 ShortBuy
Buy PFC 28-Apr-16 2000 164.10 174.00 0.00 ShortBuy
Buy M&M 28-Apr-16 400 1186.30 1276..75 0.00 ShortBuy
Sell ASIANPAINT 28-Apr-16 600 0.00 845.65 899.00 LongSell
Sell EICHERMOT 28-Apr-16 25 0.00 18042.20 19532.80 LongSell
Sell PAGEIND 28-Apr-16 50 0.00 10051.00 12075.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>