புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-05/04/2016-1,2

இன்று சந்​தை  -2.01% அல்லது -155.60 என்ற அளவு சரிந்து 7603.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் KOTAKBANK  674.25,  LT  1211.50 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (06-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy LUPIN 7 1484.00 1435.00 0.00
Buy POWERGRID 70 140.80 138.10 0.00
Buy DRREDDY 3 3044.30 2965.15 0.00
Buy HDFC 9 1124.25 1085.50 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
Sell ACC 9 0.00 1371.25 0.00
Sell INFY 10 0.00 1195.10 0.00
Sell IDEA 100 0.00 106.40 0.00
Sell BAJAJ-AUTO 5 0.00 2378.00 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1022.20 0.00
Sell ASIANPAINT 11 0.00 862.00 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 382.60 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  BHARATFORG  28-Apr-16  835.10 என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 28-Apr-16 7651.10, BANKNIFTY 28-Apr-16 16079.60, BANKNIFTY 28-Apr-16 16079.60, BEML  28-Apr-16  1013.05, MARUTI  28-Apr-16  3647.60,    என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7809.90 0.00 ShortBuy
Buy NIFTY 28-Apr-16 75 7809.00 7609.95 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 16341.65 0.00 ShortBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 16341.65 15692.20 0.00 FreshBuy
Buy APOLLOHOSP 28-Apr-16 400 1368.00 1292.00 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 28-Apr-16 500 839.10 819.45 0.00 FreshBuy
Buy DRREDDY 28-Apr-16 150 3063.95 2931.90 0.00 FreshBuy
Sell ICICIBANK 28-Apr-16 1700 0.00 241.55 224.60 FreshSell
Sell NTPC 28-Apr-16 4000 0.00 132.20 127.30 FreshSell
Sell AXISBANK 28-Apr-16 1000 0.00 453.35 431.75 FreshSell
Buy PFC 28-Apr-16 2000 164.10 173.35 0.00 ShortBuy
Buy M&M 28-Apr-16 400 1217.00 1250.80 0.00 ShortBuy
Buy BEML 28-Apr-16 500 982.70 1052.00 0.00 ShortBuy
Buy MARUTI 28-Apr-16 125 3538.20 3786.70 0.00 ShortBuy
Sell ASIANPAINT 28-Apr-16 600 0.00 862.70 879.00 LongSell
Sell AXISBANK 28-Apr-16 1000 0.00 431.75 447.00 LongSell
Sell MINDTREE 28-Apr-16 400 0.00 625.20 679.00 LongSell
Sell RELCAPITAL 28-Apr-16 1500 0.00 362.95 381.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=====================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (06-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell ALUMINI 29APR2016 1000 0.00 100.85 0.00 LongSell
Buy COPPERM 29APR2016 250 0.00 324.20 0.00 ShortBuy
Buy CRUDEOILM 19APR2016 10 0.00 2564.00 0.00 ShortBuy
Buy GOLDGUINEA 29APR2016 1 23180.00 22250.00 0.00 FreshBuy
Buy LEADMINI 29APR2016 1000 116.75 112.20 0.00 FreshBuy
Buy NICKELM 29APR2016 100 569.20 549.10 0.00 FreshBuy
Buy SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 36850.00 0.00 ShortBuy
Buy SILVERMIC 29APR2016 1 36850.00 35412.00 0.00 FreshBuy
Sell ZINCMINI 29APR2016 1000 0.00 119.85 0.00 LongSell

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>