புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-07/04/2016-1

இன்று சந்​தை -0.89% அல்லது -67.90 என்ற அளவு சரிந்து 7546.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INFY  1196.00, BAJAJ-AUTO  2386.30,  ASIANPAINT  860.65 ஆகியன எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (08-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy TCS 4 2489.00 2442.05 0.00
Buy POWERGRID 70 141.30 138.30 0.00
Buy ONGC 45 209.50 204.00 0.00
Buy DRREDDY 3 3075.00 2970.10 0.00
Buy COALINDIA 35 284.95 274.00 0.00
Sell ACC 9 0.00 1387.00 0.00
Sell IDEA 100 0.00 108.75 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1022.20 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 382.60 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1446.15 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  CEATLTD  28-Apr-16  1088.65, PFC  28-Apr-16  167.70,  M&M  28-Apr-16 1217.00, MARUTI  28-Apr-16  3589.25   என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ASIANPAINT  28-Apr-16 862.05,  BEL  28-Apr-16  1164.00,  ITC 28-Apr-16  325.00, MINDTREE  28-Apr-16 679.00 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது. ASIANPAINT 28-Apr-16 871.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (08-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7759.50 0.00 ShortBuy
Buy NIFTY 28-Apr-16 75 7759.50 7555.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 16261.55 0.00 ShortBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 16261.55 15509.00 0.00 FreshBuy
Buy POWERGRID 28-Apr-16 4000 141.40 139.10 0.00 FreshBuy
Buy BRITANNIA 28-Apr-16 200 2735.00 2620.05 0.00 FreshBuy
Buy APOLLOHOSP 28-Apr-16 400 1377.90 1330.40 0.00 FreshBuy
Sell IRB 28-Apr-16 2100 0.00 240.80 222.70 FreshSell
Sell ZEEL 28-Apr-16 1300 0.00 396.50 383.50 FreshSell
Sell TATACHEM 28-Apr-16 1100 0.00 380.00 361.70 FreshSell
Buy ICICIBANK 28-Apr-16 1700 218.10 241.55 0.00 ShortBuy
Buy NTPC 28-Apr-16 4000 123.50 132.30 0.00 ShortBuy
Buy AXISBANK 28-Apr-16 1000 419.10 453.35 0.00 ShortBuy
Buy ASIANPAINT 28-Apr-16 600 836.20 889.85 0.00 ShortBuy
Buy BEL 28-Apr-16 450 1129.10 1203.00 0.00 ShortBuy
Buy ITC 28-Apr-16 1600 315.30 331.55 0.00 ShortBuy
Sell RELCAPITAL 28-Apr-16 1500 0.00 361.70 381.00 LongSell
Sell CEATLTD 28-Apr-16 700 0.00 1046.00 1120.00 LongSell

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>