புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-08/04/2016-1,2

பங்கு சந்​தை முன்​பேர ஓப்பந்தம்

இன்று சந்​தை +0.12% அல்லது +8.75 என்ற அளவு சரிந்து 7555.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy YESBANK 11 853.50 828.25 0.00
Buy POWERGRID 70 141.30 139.35 0.00
Buy M&M 8 1238.60 1208.70 0.00
Buy GAIL 28 349.50 334.90 0.00
Buy NTPC 75 132.50 125.05 0.00
Sell ACC 9 0.00 1392.00 0.00
Sell IDEA 100 0.00 107.25 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1022.20 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 382.50 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1464.00 0.00

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

*08-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +09507.85
பங்கு முதலீடு -51942.00
பங்கு மதிப்பு +53284.50
—————————————– —————
​மொத்தம் +110850.35
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் IRB  28-Apr-16 222.70 என்ற வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7653.80 0.00 ShortBuy
Buy NIFTY 28-Apr-16 75 7653.80 7540.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 15819.00 0.00 ShortBuy
Buy BANKNIFTY 28-Apr-16 30 15819.00 15509.00 0.00 FreshBuy
Buy POWERGRID 28-Apr-16 4000 141.60 139.15 0.00 FreshBuy
Buy CADILAHC 28-Apr-16 1500 323.00 312.40 0.00 FreshBuy
Buy APOLLOHOSP 28-Apr-16 400 1377.90 1342.10 0.00 FreshBuy
Sell INDUSINDBK 28-Apr-16 600 0.00 971.90 938.30 FreshSell
Sell TATAMOTORS 28-Apr-16 1500 0.00 392.90 370.35 FreshSell
Sell INFRATEL 28-Apr-16 1300 0.00 389.40 368.00 FreshSell
Buy ICICIBANK 28-Apr-16 1700 218.10 241.55 0.00 ShortBuy
Buy NTPC 28-Apr-16 4000 123.50 132.60 0.00 ShortBuy
Buy AXISBANK 28-Apr-16 1000 419.10 453.35 0.00 ShortBuy
Buy ASIANPAINT 28-Apr-16 600 836.20 889.85 0.00 ShortBuy
Buy BEL 28-Apr-16 450 1129.10 1202.70 0.00 ShortBuy
Buy ITC 28-Apr-16 1600 315.30 335.60 0.00 ShortBuy
Buy IRB 28-Apr-16 2100 216.00 240.05 0.00 ShortBuy
Sell RELCAPITAL 28-Apr-16 1500 0.00 361.40 381.00 LongSell
Sell CEATLTD 28-Apr-16 700 0.00 1046.00 1120.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*08-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +1032469.95
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -5892585.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 670228.70
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +5681990.50
—————————————– —————
​மொத்தம் +1821875.45
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.1032469/- என்பதாக கிட்டதட்ட 103% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 08-04-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

==================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CRUDEOILM  19APR2016  2522.00, CRUDEOILM  19APR2016  2522.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  எ​வையும் ​எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell ALUMINI 29APR2016 1000 0.00 101.45 0.00 FreshSell
Buy COPPERM 29APR2016 250 0.00 317.55 0.00 ShortBuy
Buy COPPERM 29APR2016 250 317.55 306.00 0.00 FreshBuy
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 0.00 2385.00 0.00 LongSell
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 2385.00 2482.00 0.00 FreshShort
Sell GOLDGUINEA 29APR2016 1 0.00 23015.00 0.00 LongBuy
Buy LEADMINI 29APR2016 1000 115.00 112.85 0.00 FreshBuy
Sell NICKELM 29APR2016 100 0.00 560.90 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 35783.00 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 35783.00 36720.00 0.00 FreshSell
Sell ZINCMINI 29APR2016 1000 0.00 120.90 0.00 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*08-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 50000.00
லாபம்/நட்டம் +37041.00
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -141675.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 12451.75
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +138738.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +84104.00
—————————————— —————


 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-08/04/2016-1,2

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>