புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-12/04/2016-1,2

இன்று சந்​தை +0.49% அல்லது +37.55 என்ற அளவு உயர்ந்து 7708.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் YESBANK  853.50, POWERGRID 141.30,  GAIL  349.50,  NTPC  132.50,   M&M  1238.60 (12-04-2016) என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
Sell ACC 9 0.00 1411.90 0.00
Sell IDEA 100 0.00 107.25 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1031.20 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 382.50 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1500.00 0.00
Sell YESBANK 11 0.00 833.20 0.00
Sell POWERGRID 70 0.00 140.25 0.00
Sell GAIL 28 0.00 336.75 0.00
Sell NTPC 75 0.00 126.70 0.00
Sell M&M 8 0.00 1208.70 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  NIFTY  28-Apr-16  7653.80, NIFTY  28-Apr-16  7653.80, BANKNIFTY 28-Apr-16  15819.00, BANKNIFTY 28-Apr-16  15819.00, 
POWERGRID 28-Apr-16 141.60 என்பதாக வர்த்தகமாகயிருந்தது. NTPC 28-Apr-16   132.60 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியிருந்தது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் RELCAPITAL  28-Apr-16  361.40, CEAT 28-Apr-16 1120.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7533.00 0.00 LongSell
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 7533.00 7685.40 0.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 15480.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 15480.00 15998.00 0.00 FreshSell
Buy HINDUNILVR 28-Apr-16 600 876.20 846.00 0.00 FreshBuy
Buy GLENMARK 28-Apr-16 500 794.00 766.00 0.00 FreshBuy
Buy IGL 28-Apr-16 1100 565.40 539.05 0.00 FreshBuy
Sell AMBUJACEM 28-Apr-16 2100 0.00 232.25 222.40 FreshSell
Sell NCC 28-Apr-16 8000 0.00 75.30 72.10 FreshSell
Sell HCLTECH 28-Apr-16 600 0.00 846.00 823.00 FreshSell
Buy ICICIBANK 28-Apr-16 1700 224.60 230.80 0.00 ShortBuy
Buy AXISBANK 28-Apr-16 1000 431.75 437.45 0.00 ShortBuy
Buy ASIANPAINT 28-Apr-16 600 862.05 876.55 0.00 ShortBuy
Buy BEL 28-Apr-16 450 1164.00 1196.00 0.00 ShortBuy
Buy ITC 28-Apr-16 1600 323.45 329.35 0.00 ShortBuy
Buy IRB 28-Apr-16 2100 222.00 229.80 0.00 ShortBuy
Sell POWERGRID 28-Apr-16 4000 0.00 140.45 145.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் ​எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  எ​வையும் ​எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy COPPERM 29APR2016 250 0.00 315.90 0.00 ShortBuy
Buy COPPERM 29APR2016 250 315.90 305.65 0.00 FreshBuy
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 0.00 2482.00 0.00 LongSell
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 2482.00 2793.00 0.00 FreshShort
Sell GOLDGUINEA 29APR2016 1 0.00 23223.00 0.00 LongSell
Buy LEADMINI 29APR2016 1000 115.00 112.85 0.00 FreshBuy
Sell NICKELM 29APR2016 100 0.00 563.50 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 36164.00 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 36164.00 38371.00 0.00 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>