புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-13/04/2016-1,2

பங்குசந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தங்கள்

இன்று சந்​தை +1.84% அல்லது +141.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 7850.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
Sell ACC 9 0.00 1425.50 0.00
Sell IDEA 100 0.00 108.75 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 1033.00 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 387.60 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1501.00 0.00
Sell YESBANK 11 0.00 847.85 0.00
Sell POWERGRID 70 0.00 140.55 0.00
Sell GAIL 28 0.00 343.55 0.00
Sell NTPC 75 0.00 131.25 0.00
Sell M&M 8 0.00 1210.05 0.00

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*13-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +09507.85
பங்கு முதலீடு -100853.80
பங்கு மதிப்பு +102539.90
—————————————– —————
​மொத்தம் +111193.95
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  HINDUNILVR  28-Apr-16  876.20, IGL  28-Apr-16  565.40, IRB 28-Apr-16  222.00 என்பதாக வர்த்தகமாகயிருந்தது. ICICIBANK 28-Apr-16  234.10,  AXISBANK 28-Apr-16  440.70, ASIANPAINT 28-Apr-16 876.55, BEL 28-Apr-16 1196.00, ITC 28-Apr-16 323.45 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியிருந்தது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் POWERGRID  28-Apr-16  145.80 என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7533.00 0.00 LongSell
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 7533.00 7893.45 0.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 15480.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 15480.00 16416.00 0.00 FreshSell
Buy TECHM 28-Apr-16 1000 475.00 445.40 0.00 FreshBuy
Buy CIPLA 28-Apr-16 800 517.35 498.60 0.00 FreshBuy
Buy DRREDDY 28-Apr-16 150 3129.90 3000.00 0.00 FreshBuy
Sell OIL 28-Apr-16 1200 0.00 324.10 315.00 FreshSell
Sell HCLTECH 28-Apr-16 600 0.00 847.95 823.00 FreshSell
Sell CASTROLIND 28-Apr-16 1100 0.00 382.90 369.35 FreshSell
Sell HINDUNILVR 28-Apr-16 600 0.00 846.00 899.00 LongSell
Sell IGL 28-Apr-16 1100 0.00 539.05 582.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*13-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +986677.95
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -2196242.50
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 334390.25
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +2129930.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1920365.45
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.986677/- என்பதாக கிட்டதட்ட 98% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 13-04-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

===================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COPPERM  29APR2016  315.90, COPPERM  29APR2016  315.90, LEADMINI 29APR2016  115.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  GOLDGUINEA  29APR2016  23223.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell COPPERM 29APR2016 250 0.00 307.75 0.00 LongSell
Sell COPPERM 29APR2016 250 0.00 320.65 307.75 FreshSell
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 0.00 2667.00 0.00 LongSell
Sell CRUDEOILM 19APR2016 10 2667.00 2820.00 0.00 FreshShort
Sell GOLDGUINEA 29APR2016 1 0.00 23685.00 23360.00 FreshSell
Sell LEADMINI 29APR2016 1000 0.00 111.80 0.00 LongSell
Sell NICKELM 29APR2016 100 0.00 570.00 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 37525.00 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 37525.00 38600.00 0.00 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>