புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-22/04/2016-1,2

எதிர்பாரா காரணங்களால் கடந்த நாட்களில் சரிவர இடு​கைகள் புதுப்பிக்க இயலவில்​லை என்ப​தை வருத்தத்துடன் ​தெரிவித்து ​கொள்கி​றேன்.

இன்று சந்​தை -0.16% அல்லது -12.75 என்ற அளவு சரிந்து 7899.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COALINDIA  282.00 (21-04-2016) என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ACC 1437.20(21-04-2016) என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy INDUSINDBANK 10 993.80 964.50 0.00
Buy CAIRN 64 154.45 147.85 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
Sell IDEA 100 0.00 115.00 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 395.55 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1540.30 0.00
Sell YESBANK 11 0.00 872.65 0.00
Sell POWERGRID 70 0.00 144.30 0.00
Sell GAIL 28 0.00 358.25 0.00
Sell NTPC 75 0.00 139.10 0.00
Sell M&M 8 0.00 1302.15 0.00
Sell COALINDIA 35 0.00 276.15 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*22-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +11126.65
பங்கு முதலீடு -89027.30
பங்கு மதிப்பு +92415.95
—————————————– —————
​மொத்தம் +114515.30
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DRREDDY 28-Apr-16 3136.00(22-04-2016)  என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் LICHSGFIN  28-Apr-16  467.40(21-04-2016), CIPLA 28-Apr-16  531.80(21-04-2016) என்பதாக எனது வி​லைக்கு
விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 28-Apr-16 75 0.00 7881.45 0.00 LongSell
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7922.00 0.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 28-Apr-16 30 0.00 16169.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16234.05 0.00 FreshSell
Buy OIL 26-May-16 1200 325.10 314.60 0.00 FreshBuy
Buy UNIONBANK 26-May-16 3000 136.70 125.20 0.00 FreshBuy
Buy SUNTV 26-May-16 2000 366.15 352.20 0.00 FreshBuy
Sell SUNPHARMA 26-May-16 600 0.00 845.00 825.00 FreshSell
Sell ITC 26-May-16 1600 0.00 340.00 326.70 FreshSell
Sell ASIANPAINT 26-May-16 600 0.00 899.00 876.00 FreshSell
Buy OIL 28-Apr-16 1200 315.00 324.10 0.00 ShortBuy
Buy LICHSGFIN 28-Apr-16 1100 455.10 492.00 0.00 ShortBuy
Sell TECHM 28-Apr-16 1000 0.00 446.00 488.30 LongSell
Sell DRREDDY 28-Apr-16 150 0.00 3031.05 3229.90 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*22-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +1022692.95
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -2924102.50
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 474550.25
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +2890226.25
—————————————– —————
​மொத்தம் +1988816.70
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.1022692/- என்பதாக கிட்டதட்ட 102% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 23-04-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GOLDGUINEA  29APR2016  23685.00(21-04-2016) என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  GOLDGUINEA  29APR2016  23360.00(19-04-2016) என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது. CRUDEOILM  19APR2016  2739.00 என்பதாக முடித்து ​வைக்க பட்டுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell COPPERM 29APR2016 250 0.00 321.95 0.00 LongSell
Sell LEADMINI 29APR2016 1000 0.00 116.00 0.00 LongSell
Sell NICKELM 29APR2016 100 0.00 592.30 0.00 LongSell
Sell SILVERMIC 29APR2016 1 0.00 39506.00 0.00 LongSell

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>