புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-28/04/2016-1

இன்று சந்​தை -1.66% அல்லது -132.65 என்ற அளவு சரிந்து 7847.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NTPC  138.05,   COALINDIA  286.50 ஆகியன எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (29-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy TECHM 20 484.10 465.70 0.00
Buy ACC 7 1451.00 1408.00 0.00
Buy DRREDDY 3 3144.00 3071.60 0.00
Buy WIPRO 17 564.00 550.20 0.00
-Nil-   0 0.00 0.00 0.00
Sell IDEA 100 0.00 118.10 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 397.30 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1526.50 0.00
Sell YESBANK 11 0.00 875.60 0.00
Sell GAIL 28 0.00 353.80 0.00
Sell M&M 8 0.00 1328.15 0.00
Sell TCS 4 0.00 2442.00 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 975.00 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BANKNIFTY  28-Apr-16 16726.00, TECHM 28-Apr-16  479.20 என்பதாக மாதாந்திர முன்​பேர ஒப்பந்த வர்த்தகம் முடிவ​டைந்துள்ளது. DRREDDY 28-Apr-16 3102.50 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (29-04-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7871.00 0.00 LongSell
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7871.00 0.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16650.00 0.00 FreshSell
Buy ACC 26-May-16 375 1446.00 1408.25 0.00 FreshBuy
Buy OFSS 26-May-16 150 3633.15 3392.45 0.00 FreshBuy
Buy APOLLOTYRE 26-May-16 3000 167.60 158.65 0.00 FreshBuy
Sell ASHOKLEY 26-May-16 7000 0.00 109.40 105.25 FreshSell
Sell TVSMOTOR 26-May-16 2000 0.00 332.15 317.85 FreshSell
Sell IDBI 26-May-16 8000 0.00 73.50 69.45 FreshSell
Buy SUNPHARMA 26-May-16 600 800.30 842.95 0.00 ShortBuy
Buy HEROMOTOCO 26-May-16 200 2885.80 3075.60 0.00 ShortBuy
Buy ASIANPAINT 26-May-16 600 850.10 899.00 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 244.20 263.50 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>