புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-29/04/2016-1,2

இன்று சந்​தை +0.03% அல்லது +2.55 என்ற அளவு உயர்ந்து 7849.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  TECHM  484.10 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்கமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy SUNPHARMA 12 819.00 800.00 0.00
Buy ACC 7 1459.00 1408.00 0.00
Buy NTPC 70 141.45 136.10 0.00
Buy WIPRO 17 564.00 548.35 0.00
Buy POWERGRID 68 146.00 140.50 0.00
Sell IDEA 100 0.00 115.30 0.00
Sell ZEEL 25 0.00 401.70 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1553.00 0.00
Sell YESBANK 11 0.00 898.00 0.00
Sell GAIL 28 0.00 355.45 0.00
Sell M&M 8 0.00 1318.30 0.00
Sell TCS 4 0.00 2475.90 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 1020.00 0.00
Sell TECHM 20 0.00 468.20 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*29-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +11910.40
பங்கு முதலீடு -88818.40
பங்கு மதிப்பு +92288.10
—————————————– —————
​மொத்தம் +115380.10
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ACC 26-May-16  1446.00,  OFSS 26-May-16  3633.15 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 26-May-16 75 0.00 8000.00 0.00 ShortBuy
Buy NIFTY 26-May-16 75 0.00 8000.00 0.00 FreshBuy
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16560.90 0.00 FreshSell
Buy LICHSGFIN 26-May-16 1100 467.90 453.70 0.00 FreshBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 261.25 247.75 0.00 FreshBuy
Buy SUNPHARMA 26-May-16 600 822.40 798.05 0.00 FreshBuy
Sell BOSCHLTD 26-May-16 25 0.00 20471.00 19689.30 FreshSell
Sell COLPAL 26-May-16 500 0.00 867.85 835.00 FreshSell
Sell HAVELLS 26-May-16 2000 0.00 349.35 332.10 FreshSell
Buy SUNPHARMA 26-May-16 600 800.30 822.40 0.00 ShortBuy
Buy HEROMOTOCO 26-May-16 200 2885.80 3028.00 0.00 ShortBuy
Buy ASIANPAINT 26-May-16 600 850.10 895.00 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 244.20 261.25 0.00 ShortBuy
Sell ACC 26-May-16 375 0.00 1408.25 1489.40 LongSell
Sell OFSS 26-May-16 150 0.00 3541.60 3742.10 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*29-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +1080379.20
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -3665062.50
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 1233067.50
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +3454598.75
—————————————– —————
​மொத்தம் +1869915.45
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.1080379/- என்பதாக கிட்டதட்ட 108% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 29-04-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  LEADMINI 29APR2016  119.40, NICKELM 29APR2016  629.10,  SILVERMIC  41566.00  என்பதாக மாதாந்திர முன்​பேர வர்த்தகம் முடித்து ​வைக்க பட்டுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
-Nill-              
-Nill-              
-Nill-              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*08-04-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 50000.00
லாபம்/நட்டம் +37041.00
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -141675.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 12451.75
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +138738.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +84104.00
—————————————— —————

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>