புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-09/05/2016-1

இன்று சந்​தை +1.71% அல்லது +132.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 7866.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் SBIN  186.50,  COALINDIA  283.15,  NTPC  140.75  என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy PNB 120 82.90 80.10 0.00
Buy HEROMOTOCO 4 2950.00 2820.35 0.00
Buy RELIANCE 10 986.00 967.00 0.00
Buy BHARTIARTL 27 367.90 351.65 0.00
Buy TATAMOTORS 24 405.20 383.15 0.00
Sell LUPIN 7 0.00 1578.50 0.00
Sell GAIL 28 0.00 362.25 0.00
Sell M&M 8 0.00 1306.25 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 1025.25 0.00
Sell HDFC 9 0.00 1135.00 0.00
Sell SBIN 54 0.00 178.50 0.00
Sell COALINDIA 35 0.00 277.50 0.00
Sell NTPC 71 0.00 137.85 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 26-May-16 7817.50,  BANKNIFTY 16-May-16  16550.00,  ASIANPAINT 26-May-16 895.15, EICHERMOT 26-May-16  20469.75 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. NIFTY 26-May-16 7817.50,  BANKNIFTY 16-May-16  16550.00,  ASIANPAINT 26-May-16 891.40 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7700.95 0.00 LongSell
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7700.95 0.00 FreshShort
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16261.00 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16261.00 0.00 FreshShort
Buy EXIDEIND 26-May-16 3400 147.85 139.80 0.00 FreshBuy
Buy BAJAJ-AUTO 26-May-16 200 2544.00 2439.00 0.00 FreshBuy
Buy SBIN 26-May-16 2000 189.85 178.50 0.00 FreshBuy
Sell BRITANNIA 26-May-16 200 0.00 2921.30 2811.00 FreshSell
Sell BIOCON 26-May-16 1100 0.00 628.90 606.60 FreshSell
Sell CIPLA 26-May-16 800 0.00 549.30 530.25 FreshSell
Buy INFY 26-May-16 500 1165.50 1220.20 0.00 ShortBuy
Buy ASHOKLEY 26-May-16 7000 102.10 107.90 0.00 ShortBuy
Buy BAJAJ-AUTO 26-May-16 200 2460.70 2544.00 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 240.10 268.50 0.00 ShortBuy
Sell ASIANPAINT 26-May-16 600 0.00 19261.00 21083.80 LongSell
Sell EICHERMOT 26-May-16 25 0.00 863.90 922.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>