புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-16/05/2016-1

இன்று சந்​தை +0.59% அல்லது +45.85 என்ற அளவு உயர்ந்து 7860.75 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகள் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் SBIN  184.10 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy CAIRN 72 138.60 134.60 0.00
Buy SUNPHARMA 12 805.70 791.70 0.00
Buy TATAMOTORS 25 396.70 379.00 0.00
Buy HCLTECH 13 727.00 709.50 0.00
Buy TATASTEEL 30 332.20 319.40 0.00
Sell M&M 8 0.00 1302.00 0.00
Sell INDUSINDBANK 10 0.00 1046.25 0.00
Sell COALINDIA 35 0.00 278.55 0.00
Sell NTPC 71 0.00 139.10 0.00

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TATAGLOBAL 26-May-16 120.90 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NCC 26-May-16  75.70 என்பதாக எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. EICHERMOT 26-May-16 19673.70(12-05-2016) என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-05-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7780.10 0.00 LongSell
Sell NIFTY 26-May-16 75 0.00 7780.10 0.00 FreshShort
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16450.05 0.00 LongSell
Sell BANKNIFTY 26-May-16 30 0.00 16450.05 0.00 FreshShort
Buy INFY 26-May-16 500 1224.30 1192.85 0.00 FreshBuy
Buy PIDILITIND 26-May-16 1000 611.95 595.40 0.00 FreshBuy
Buy WIPRO 26-May-16 1000 546.00 535.05 0.00 FreshBuy
Sell CADILAHC 26-May-16 1500 0.00 340.25 322.40 FreshSell
Sell CASTROLIND 26-May-16 1100 0.00 434.60 413.00 FreshSell
Sell RELIANCE 26-May-16 500 0.00 995.50 972.85 FreshSell
Buy INFY 26-May-16 500 1165.50 1224.30 0.00 ShortBuy
Buy ASHOKLEY 26-May-16 7000 102.10 105.90 0.00 ShortBuy
Buy MARICO 26-May-16 1300 240.10 258.15 0.00 ShortBuy
Buy NCC 26-May-16 8000 73.40 80.25 0.00 ShortBuy
Sell EXIDEIND 26-May-16 3400 0.00 145.05 152.30 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 26-May-16 200 0.00 2462.50 2620.30 LongSell
Sell TATAGLOBAL 26-May-16 4000 0.00 116.90 124.50 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>