குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-14/07/2016-1

இன்று சந்​தை +0.53% அல்லது +45.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 8565.00 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  எத​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  M&M  1460.25, SUNPHARMA  774.65 ஆகிய  இரண்டும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-07-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Sell YESBANK 9 0.00 1138.00 0.00
Sell ITC 27 0.00 245.10 0.00
Sell AUROPHARMA 13 0.00 768.15 0.00
Sell ICICIBANK 42 0.00 250.75 0.00
Sell RELIANCE 10 0.00 991.00 0.00
Sell HDFCBANK 21 0.00 1192.20 0.00
Sell HINDUNILVR 27 0.00 913.65 0.00
Sell LUPIN 15 0.00 1640.30 0.00

   

 

Share

Leave a Reply