புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-28/04/2017

இன்று சந்​தை -0.41% அல்லது  -38.10 என்ற அளவு சரிந்து 9304.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ASHOKLEY 86.25, CADILAHC  442.10,   எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

ரூ.250 என்ற அளவில் நட்டநிறுத்தத்​தை ​​கொண்டுள்ள இந்த சமயத்தில், மிக அதிகமான பங்குக​ளை வாங்கியுள்ள இன்​றைய சூழலில் கூட ரூ.78000/- என்ப​தை தாண்டவில்​லை. என்னிட​மோ முதலீடு ரூ.100000 + லாபம் ரூ40000/- என ரூ.1,40,000 உள்ளது. கிட்டதட்ட பாதி அளவு பணத்​தை​யே உப​யோக படுத்த கூடிய சூழல் இருப்பதால் எனது நட்ட நிறுத்த மதிப்பி​னை ரூ250 லிருந்து ரூ.500 என்பதாக உயர்த்துகி​றேன்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-05-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ADANIPORTS 15 334.00 318.00 0.00
Buy COALINDIA 22 284.10 273.10 0.00
Buy IDEA 131 86.70 84.80 0.00
Buy NMDC 44 131.20 125.60 0.00
Buy TATAMTRDVR 28 280.10 271.35 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Sell AMBUJACEM 20 0.00 243.40 0.00
Sell CANBK 10 0.00 324.45 0.00
Sell FEDERALBNK 24 0.00 93.10 0.00
Sell HEXAWARE 17 0.00 220.45 0.00
Sell BHARTIARTL 22 0.00 350.50 0.00
Sell IFCI 147 0.00 29.00 0.00
Sell INDIANB 16 0.00 302.55 0.00
Sell RPOWER 90 0.00 48.15 0.00
Sell TORNTPOWER 19 0.00 222.15 0.00
Sell HINDALCO 39 0.00 192.25 0.00
Sell IDFCBANK 172 0.00 60.55 0.00
Sell JSWSTEEL 22 0.00 195.00 0.00
Sell IDBI 119 0.00 73.70 0.00
Sell ICIL 49 0.00 190.90 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*28-04-2017 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +40539.40
பங்கு முதலீடு -78819.50
பங்கு மதிப்பு +79792.05
—————————————– —————
​மொத்தம் +141511.95
—————————————— —————
Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>