புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-10/05/2017

இன்று சந்​தை +0.97% அல்லது  +90.45 என்ற அளவு உயர்ந்து 9407.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ASHOKLEY  84.40, DIVISLAB  636.10,  JUSTDIAL  512.60, TECHM  428.50,  MCDOWELL-N  1958.00  என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CANBK 372.40,  எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

நண்பர்க ​ளே எதிர்வரும் ​மே-17 வ​ரையிலும் ​பயணத்திட்டத்தில் இருப்பதால் எந்த இடு​கைகளும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் கு​றைவு.
– தகலுக்காக.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-05-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Sell FEDERALBNK 24 0.00 115.50 0.00
Sell HEXAWARE 17 0.00 236.50 0.00
Sell IFCI 147 0.00 32.05 0.00
Sell INDIANB 16 0.00 334.00 0.00
Sell IDFCBANK 172 0.00 64.50 0.00
Sell IDBI 119 0.00 77.50 0.00
Sell ICIL 49 0.00 199.65 0.00
Sell HCLTECH 16 0.00 825.70 0.00
Sell ADANIPORTS 44 0.00 335.80 0.00
Sell INFY 24 0.00 932.00 0.00
Sell ASHOKLEY 238 0.00 82.65 0.00
Sell DIVISLAB 38 0.00 623.20 0.00
Sell JUSTDIAL 22 0.00 495.20 0.00
Sell TECHM 30 0.00 410.40 0.00
Sell MCDOWELL-N 6 0.00 1883.25 0.00

   

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>