புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-26/05/2017

இன்று சந்​தை +0.90% அல்லது  +85.35 என்ற அளவு உயர்ந்து 9595.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BHARATFORG 1119.00, DCBBANK  191.20, ESCORTS 634.70, HDFC  1547.20, MRPL 131.40,  PIDILITIND 744.80, TECHM  427.90 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (29-05-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ADANIPORTS 50 351.00 328.10 0.00
Buy APOLLOTYRE 60 236.00 217.25 0.00
Buy ASIANPAINT 12 1134.50 1080.50 0.00
Buy BHARATFIN 20 757.30 651.00 0.00
Buy COALINDIA 34 274.80 261.00 0.00
Buy EXIDEIND 80 236.50 219.20 0.00
Buy FEDERALBANK 220 113.30 105.55 0.00
Buy FORTIS 54 207.80 192.10 0.00
Buy GODFRYPHLP 10 1248.20 1154.05 0.00
Buy GODREJCP 8 1833.00 1733.35 0.00
Buy IDFC 264 61.70 56.20 0.00
Buy JISJALEQS 180 100.10 82.60 0.00
Buy NBCC 60 194.80 178.70 0.00
Buy RELIANCE 10 1349.60 1295.10 0.00
Sell HCLTECH 16 0.00 840.00 0.00
Sell INFY 24 0.00 949.60 0.00
Sell BHARATFORG 5 0.00 1038.95 0.00
Sell DCBBANK 49 0.00 181.05 0.00
Sell ESCORTS 9 0.00 583.10 0.00
Sell HDFC 11 0.00 1512.40 0.00
Sell MRPL 44 0.00 122.30 0.00
Sell PIDILITIND 17 0.00 717.00 0.00
Sell TECHM 25 0.00 414.35 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*26-05-2017 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +45995.65
பங்கு முதலீடு -102585.60
பங்கு மதிப்பு +100109.85
—————————————– —————
​மொத்தம் +143519.90
—————————————— —————
Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>