குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-16/06/2017

இன்று சந்​தை +0.10% அல்லது  +10.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 9588.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (19-06-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy AMBUJACEM 50 237.80 228.70 0.00
Buy ANDHRABANK 200 60.70 57.55 0.00
Buy ARVIND 40 383.00 374.00 0.00
Buy CASTROLIND 28 414.00 396.10 0.00
Buy CUMMINSIND 12 928.70 896.00 0.00
Sell DCBBANK 49 0.00 204.25 0.00
Sell HDFC 11 0.00 1629.25 0.00
Sell PIDILITIND 17 0.00 807.95 0.00
Sell ASIANPAINT 12 0.00 1126.25 0.00
Sell NBCC 60 0.00 196.50 0.00
Sell BEML 12 0.00 1312.90 0.00
Sell DRREDDY 4 0.00 2631.00 0.00
Sell DLF 29 0.00 183.10 0.00
Sell ENGINERSIN 20 0.00 152.10 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*16-06-2017 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +49396.85
பங்கு முதலீடு -98345.30
பங்கு மதிப்பு +101599.75
—————————————– —————
​மொத்தம் +152651.30
—————————————— —————

 

Share

2 comments to பங்குவணிகம்-16/06/2017

Leave a Reply