குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-14/07/2017

இன்று சந்​தை -0.05% அல்லது  -5.35 என்ற அளவு சரிந்து 9886.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ANDHRABANK 57.20, BANKBARODA  163.60,  ARVIND  376.10 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-07-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy BHARATFORGE 12 1121.40 1104.00 0.00
Buy ESCORTS 22 680.00 662.70 0.00
Buy IRB 50 219.40 216.35 0.00
Sell NBCC 60 0.00 208.25 0.00
Sell DLF 29 0.00 198.35 0.00
Sell AMBUJACEM 50 0.00 256.00 0.00
Sell RELINFRA 26 0.00 508.10 0.00
Sell BALRAMCHIN 70 0.00 152.00 0.00
Sell ASHOKLEY 140 0.00 104.25 0.00
Sell BANKINDIA 120 0.00 141.90 0.00
Sell ALBK 200 0.00 69.45 0.00
Sell ACC 8 0.00 1630.60 0.00
Sell ANDHRABANK 200 0.00 55.90 0.00
Sell BANKBARODA 70 0.00 160.65 0.00
Sell ARVIND 40 0.00 371.00 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*14-07-2017 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +54326.50
பங்கு முதலீடு -146805.10
பங்கு மதிப்பு +138261.25
—————————————– —————
​மொத்தம் +145782.65
—————————————— —————
Share

Leave a Reply