குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-27/07/2017

இன்று சந்​தை -0.00% அல்லது  -0.10 என்ற அளவு  சரிந்து 10020.55 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GLENMARK 709.50 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BALRAMCHIN  157.60 , ANDHRABANK  56.80 ,  BHEL 143.50 ,  என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லையில் விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (28-07-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy BPCL 24 477.30 463.75 0.00
Buy COLPAL 14 1084.80 1060.05 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Sell NBCC 60 0.00 206.45 0.00
Sell RELINFRA 26 0.00 504.45 0.00
Sell BANKINDIA 120 0.00 154.05 0.00
Sell ALBK 200 0.00 74.10 0.00
Sell BHARATFORGE 12 0.00 1119.00 0.00
Sell LICHSGFIN 22 0.00 730.95 0.00
Sell OIL 45 0.00 278.05 0.00
Sell IBREALEST 200 0.00 215.25 0.00
Sell APOLLOHOSP 8 0.00 1281.20 0.00
Sell BEML 12 0.00 1640.05 0.00
Sell FORTIS 54 0.00 162.85 0.00
Sell CEATLTD 14 0.00 1833.35 0.00
Sell GLENMARK 14 0.00 689.70 0.00

   

Share

Leave a Reply