குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-14/09/2017

இன்று சந்​தை +0.07% அல்லது  +7.30 என்ற அளவு உயர்ந்து 10086.60 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DRREDDY 2229.00 , HCLTECH 872.00 , LUPIN  992.50 என்பதாக வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​​வையும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-09-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy BIOCON 12 347.50 337.10 0.00
Buy CIPLA 20 566.00 543.35 0.00
Buy IDEA 140 83.55 77.00 0.00
Sell CASTROLIND 28 0.00 385.00 0.00
Sell AJANTPHARM 8 0.00 1172.05 0.00
Sell CUMMINSIND 12 0.00 913.05 0.00
Sell CEATLTD 14 0.00 1751.00 0.00
Sell ESCORTS 22 0.00 660.00 0.00
Sell AMARAJABAT 12 0.00 777.65 0.00
Sell ARVIND 40 0.00 406.50 0.00
Sell APOLLOTYRE 60 0.00 256.10 0.00
Sell BANKBARODA 70 0.00 137.20 0.00
Sell GODREJCP 8 0.00 930.00 0.00
Sell ICIL 70 0.00 121.30 0.00
Sell DRREDDY 4 0.00 2135.40 0.00
Sell HCLTECH 14 0.00 856.15 0.00
Sell LUPIN 8 0.00 974.00 0.00

   

 

Share

Leave a Reply