குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-20/09/2017

இன்று சந்​தை -0.06% அல்லது  -6.40 என்ற அளவு சரிந்து 10141.15 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CUMMINSIND 931.10 , AJANTPHARM 1206.45 ,   எ​வையும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (21-09-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Sell CEATLTD 14 0.00 1761.75 0.00
Sell ESCORTS 22 0.00 664.50 0.00
Sell ARVIND 40 0.00 404.10 0.00
Sell BANKBARODA 70 0.00 143.15 0.00
Sell GODREJCP 8 0.00 939.55 0.00
Sell DRREDDY 4 0.00 2175.60 0.00
Sell HCLTECH 14 0.00 885.00 0.00
Sell LUPIN 8 0.00 997.00 0.00
Sell BIOCON 12 0.00 347.25 0.00
Sell IDEA 140 0.00 77.00 0.00

   

 

Share

Leave a Reply