குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-04/01/2018

இன்று சந்​தை +0.59% அல்லது  +61.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 10504.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AMBUJACEM 272.70 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-01-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ADANIPORTS 50 414.50 395.00 0.00
Buy ASIANPAINT 12 1173.00 1134.05 0.00
Buy BHARATFORG 12 733.20 714.20 0.00
Sell GODREJIND 30 0.00 595.20 0.00
Sell ASHOKLEY 140 0.00 117.00 0.00
Sell ESCORTS 22 0.00 762.60 0.00
Sell INFRATEL 32 0.00 367.10 0.00
Sell CADILAHC 32 0.00 424.30 0.00
Sell BERGEPAINT 44 0.00 261.65 0.00
Sell JINDALSTEL 22 0.00 199.75 0.00
Sell AMBUJACEM 50 0.00 264.35 0.00

 

Share

Leave a Reply