புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-16/01/2018

இன்று சந்​தை -0.38% அல்லது  -41.10 என்ற அளவு சரிந்து 10700.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியுள்ள​வைகளில் ACC 1835.00 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ASHOKLEY  125.00 , CADILAHC 439.40 , BERGEPAINT  261.00 , BHARATFORG 720.00 , EQUITAS 156.00 , FEDERALBNK  109.65  என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-01-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy AMBUJACEM 50 280.00 267.70 0.00
Buy HINDUNILVR 12 1390.00 1357.00 0.00
Buy SRTRANSFIN 12 1555.00 1486.00 0.00
Sell GODREJIND 30 0.00 607.05 0.00
Sell ESCORTS 22 0.00 784.00 0.00
Sell JINDALSTEL 22 0.00 257.60 0.00
Sell ADANIPORTS 50 0.00 411.55 0.00
Sell ASIANPAINT 12 0.00 1176.00 0.00
Sell HDFC 10 0.00 1740.60 0.00
Sell ACC 8 0.00 1792.45 0.00

   

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>