புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-19/01/2018

இன்று சந்​தை +0.72% அல்லது  +77.70 என்ற அளவு உயர்ந்து 10894.70 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை எந்த பங்கிற்கும் கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (22-01-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy BANKBARODA 70 171.20 154.55 0.00
Buy BHARATFORG 12 751.00 700.50 0.00
Buy DRREDDY 4 2534.00 2450.15 0.00
Sell GODREJIND 30 0.00 605.20 0.00
Sell JINDALSTEL 22 0.00 257.60 0.00
Sell ASIANPAINT 12 0.00 1177.90 0.00
Sell HDFC 10 0.00 1841.00 0.00
Sell ACC 8 0.00 1823.50 0.00
Sell COLPAL 14 0.00 1128.00 0.00

   

 

 

 

 

 

%

Share

Comments are closed.