குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-25/01/2018

இன்று சந்​தை -0.15% அல்லது  -16.35 என்ற அளவு சரிந்து 11069.65 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ADANIPORTS  440.00 , BANKBARODA 173.50 என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (29-01-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy CIPLA 20 627.50 600.30 0.00
Buy DIVISLAB 12 1135.50 1079.00 0.00
Buy ESCORTS 22 837.00 786.00 0.00
Sell GODREJIND 30 0.00 615.00 0.00
Sell JINDALSTEL 22 0.00 263.80 0.00
Sell HDFC 10 0.00 1870.20 0.00
Sell COLPAL 14 0.00 1145.60 0.00
Sell LUPIN 8 0.00 926.10 0.00
Sell ADANIPORTS 50 0.00 429.10 0.00
Sell BANKBARODA 70 0.00 164.50 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*25-01-2018 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +93689.85
பங்கு முதலீடு -98003.20
பங்கு மதிப்பு +99372.80
—————————————– —————
​மொத்தம் +195059.45
—————————————— —————
Share

Leave a Reply