குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-28/02/2018

இன்று சந்​தை -0.58% அல்லது  -61.45 என்ற அளவு சரிந்து 10492.85 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BHARATFORG 785.00 , என்பதாக எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-03-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy APOLLOTYRE 50 280.00 260.00 0.00
Buy INDIGO 9 1357.20 1255.60 0.00
Buy INFY   1184.00 1125.65 0.00
Sell APOLLOHOSP 8 0.00 1180.35 0.00
Sell ASHOKLEY 140 0.00 131.20 0.00
Sell CANFINHOME 23 0.00 512.60 0.00
Sell GODREJCP 19 0.00 1032.80 0.00
Sell BHARATFORG 20 0.00 745.80 0.00

   

 

Share

Leave a Reply