குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-03/04/2018

இன்று சந்​தை +0.33% அல்லது  +33.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 10245.00 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் KOTAKBANK 1028.40 எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-04-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy GODREJCP 20 1125.20 1075.00 0.00
Buy JUSTDIAL 14 494.00 422.20 0.00
Buy GRAPHITE 14 762.50 693.60 0.00
Sell NTPC 137 0.00 166.45 0.00
Sell EXIDIND 94 0.00 215.10 0.00
Sell ASIANPAINT 35 0.00 1101.00 0.00
Sell BAJFINANCE 8 0.00 1686.00 0.00
Sell KOTAKBANK 32 0.00 1028.85 0.00

  

Share

Leave a Reply