குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-05/06/2018

இன்று சந்​தை -0.33% அல்லது  -36.35 என்ற அளவு சரிந்து 10593.15 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HAVELLS  533.20 , KPIT  270.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (06-06-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy NIFTY 0 0.00 0.00 0.00
Buy NIFTY 0 0.00 0.00 0.00
Buy NIFTY 0 0.00 0.00 0.00
Sell EXIDIND 94 0.00 252.40 0.00
Sell ASIANPAINT 35 0.00 1263.00 0.00
Sell KOTAKBANK 32 0.00 1283.35 0.00
Sell KPIT 58 0.00 270.00 0.00

   

Share

Leave a Reply