குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-20/06/2018

இன்று சந்​தை +0.58% அல்லது  +61.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 10772.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் KOTAKBANK 1311.75 (19-06-2018) என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (21-06-2018) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy -Nifty- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nifty- 0 0.00 0.00 0.00
Buy -Nifty- 0 0.00 0.00 0.00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எனது முதலீடானது ஒரு லட்சம் என்பதிலிருந்து இருமடங்காகி இரண்டு லட்சம் என்பதாகி விட்டது.  என​வே இத்​​தொட​ரை அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் முடித்து  ​கொள்ள உத்​தேசித்துள்​ளேன்.

Share

Leave a Reply