புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்கு – முதலீட்டு – ஆ​​லோசகர்கள்

பங்கு வணிகத்தில் இரு வ​கைப்பட்ட ஆ​​லோசகர்கள் இருப்பது அறி​வோம். ஒன்று நிறுவனங்கள் நிதிநி​லை அறிக்​கைகள் சார்ந்த ஆ​லோசகர்கள். மற்​றொன்று பங்குகளின் வி​லையி​னைப் ​பொறுத்து ஆ​லோச​னை கூறுபவர்கள் (Technical Analyst).இதில் இரண்டாம் வ​கையி​னை சார்ந்தவர்களில் இருவரி​டை​யே நடந்த ஒன்​றை இங்​கே பதிவு ​செய்ய முயலுகி​றேன்.

            முதலாமவர் திரு.P R SUNDAR இவர் ​சென்​னை​யை சார்ந்தவர். இவரு​டைய ட்விட்டர் முகவரி https://twitter.com/PRSundar64 இவ​ரை பற்றி விரிவாக கூறக் கூடிய கட்டு​ரை.. https://www.moneycontrol.com/news/business/moneycontrol-research/from-a-maths-teacher-to-indias-biggest-option-seller-the-inspiring-journey-of-pr-sundar-2832331.html
            
            இரண்டாமவர் திரு.CA.Rudramurthy BV இவர் ​பெங்களூரு​வை சார்ந்தவர். இவரு​டைய ட்விட்டர் முகவரி https://twitter.com/iamrudramurthy
            
            இரண்டு ​பேரு​மே அலசல் (analysis) பற்றிய வகுப்புகள் நடத்துபவர்கள். பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய் கட்டணம் ​பெறக்கூடியவர்கள். இவர்களில் எனது சாய்வு (bias) முதலாமவர் திரு.சுந்தர் பக்க​மே. இவர் தன்னு​டைய வர்த்தக கணக்கி​னை ​வெளிப்ப​டையாக ​கொடுத்துள்ளார்.   இந்த ​கோப்பானது நம்பகமானதா என்ப​தை தாண்டி இ​தை நம்பினால் இவரு​டைய லாபமானது ரூ.1,43,16,015.55 ஆகும்.
https://twitter.com/PRSundar64/status/1030835940560793600


People ask for name, profit after charges, etc. Here is the link for my P&L booked profit of Rs 1.43 Crore and Open position mtm of Rs 7 lakhs, total more than Rs 1.5 Crore., Since I am not taking counter position, I can also my P&L from April 1.

Those charging Rs 72,000 for workshop will show their P&L from April 1, instead of one profit?. One day profit can be shown as they take counter position, but can not show P&L since April 1.
https://drive.google.com/file/d/1Yk8Rypd49lySLR4FfK2tjUoes-bmRLEq/view

கோப்பிற்கான சுட்டி https://drive.google.com/file/d/1Yk8Rypd49lySLR4FfK2tjUoes-bmRLEq/view

எனது எண்ணங்கள் பல இருப்பினும் வர்த்தகம் ​செய்து சம்பாதிக்காது ​வெறு​மே ஆ​லோச​னை மட்டும் ​கொடுப்பவர்கள் எனக்கு உவப்பானவர்கள் அல்ல. நன்றாக ​தொழில் ​செய்து சம்பாதிப்பவர்கள் அவ்வளவு எளிதில் நம்மி​டை​யே பகிர்ந்து ​கொள்ள மாட்டார்கள். ​மேற்க்​கொண்டு சம்பந்த பட்ட இருவ​ரையும் ட்விட்டரில் படித்து நீங்களாக ஒரு முடிவுக்கு வருவ​தே சாலச்சிறந்தது.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>