புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 21/02/2020

EQ Profit/lossChart
EQ Profit/loss

என்னு​டைய தின வர்த்தகத்தி​னை பதிவு ​செய்ய ​வேண்டும் என்ற எண்ணம் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்தது. அத​னை ​பொதவிலும்
​போட்டு ​வைத்தால் யாருக்​கேனும் ஏ​தேனும் பயனுற கூடும் என்ற எண்ணத்தில் என் வ​லைபதிவிலும், முகநூலிலும் பகிர்ந்து ​கொள்ள
மு​​னைகி​றேன். கடந்த ​வெள்ளியில்(14-02-2020) இருந்து கணக்கி​னை துவங்குகி​றேன்.

அட்டவ​ணை மற்றும் வ​ரைபடம் இரண்டிலும் காட்டபட்டுள்ள​ மதிப்புகள் அ​னைத்தும் சதவீதங்கள் ஆகும். என்னு​டைய முதலீட்டுக்கான 

லாப நட்ட சதவீதங்கள்.. குறிப்பாக தரகு மற்றும் வரிகள் ​போன்ற​வை கழிக்க பட்ட பின்னர் என் வரவு​செலவு (ledger) கணக்கில் வரக்கூடிய
மதிப்பி​னை ​கொண்டு கணக்கிட பட்டுள்ளது.

அட்டவ​ணையில் பச்​சை நிற பிண்ணனி லாபம், சிவப்பு நட்டம், மஞ்சள் வணிகமில்லா நிலவரத்​தையும் சுட்டி காட்டுகின்றன. 
Share

2 comments to இந்த வார என் வர்த்தகம் – 21/02/2020

 • பாண்டியன்

  ///மஞ்சள் வணிகமில்லா நிலவரத்​தையும் சுட்டி காட்டுகின்றன. ///
  எனக்கு உங்கள் பதிவில் புரியாதது என்ன என்றால் – டெலிவரி எடுக்கிறீர்களா. அல்லது அன்றே வாங்கி அன்றே விற்று அதன் இலாப நட்டத்தைப் போடுகிறீர்களா?

  • அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>