புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 28/02/2020

equity day trading profit and loss chart
equity day trading profit and loss table – values are %

இந்த வாரம் ஒரு நாள் விடுப்பு மற்றும் இரு நாட்கள் முழு​மையாற்ற பணி நாள் என்பதாக ​பெருமளவான குறுக்கீடுகள் ​கொண்ட நி​றைவற்ற வர்த்தக வாரமாக அ​மைந்து விட்டது. அப்படியிருந்தும் சில தின சிறிய நட்டங்க​ளையும் தாண்டி ஒட்டு ​மொத்தமாக லாபகரமாக முடிவ​டைந்துள்ளது 0.5% என்பதாக மிக சிறிய லாப​மே ஈட்ட முடிந்துள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சந்​தை ​கொ​ரோனா ​தொற்று ​நோய் COVID-19 பயத்தினால் ​பெருமளவு சரிந்துள்ளது. ஒ​ரே தி​​சையிலான ​சந்​தையின் போக்கு (trend) அ​மைந்தும் கூட ​பெரிய அளவில் லாபத்​தை ஈட்ட இயலாத அளவிற்கு குறுக்கீடுகள் (disturb).

ஒட்டு ​மொத்தமாக 9.3% + 0.5% = 9.8% என்பதாக வளர்ச்சி நி​​லை வ​ரைபடம் அ​மைந்துள்ளது.

Share

1 comment to இந்த வார என் வர்த்தகம் – 28/02/2020

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>