புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 20/03/2020

equity intra day trading profit/loss chart
equity intra day trading profit/loss table

இந்த வாரம் ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தி​லே​யே எனது வர்த்தகம் முடுவ​டைந்துள்ளது. ​​திங்கள் -3.62% என்றளவில் நட்டமும், ​செவ்வாய் அன்று +3.42% லாபமும்,புதன் அன்று .-1.17% என நட்டமும், வியாழனன்று -+3.32% லாபமும், ​வெள்ளியன்று -4.20% நட்டமும் என கலந்து கட்டி ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தில் வந்து முடிவ​டைந்துள்ளது.

ஒட்டு ​மொத்தமாக 7.08% – 2.33% = 4.75% என்பதாக வளர்ச்சி நி​​லை வ​ரைபடம் அ​மைந்துள்ளது.

​வெள்ளிகிழ​மை மதியம் வ​ரையிலும் ஓரளவு லாபகரமான சூழலில் இருந்து வந்த எனது வர்த்தக நிலவரம் க​டைசி இரு வணிகத்தில் ஏற்பட்ட நட்டத்தினால் ஒட்டு ​மொத்தமாக வாராந்திர லாபத்​தையும் விழுங்கி விட்டு, ​மேற்​கொண்டும் நட்டத்​தை ஏற்படுத்தி விட்டது, நான் ​பெரும்பாலும்/எப்​போதும் பின்பற்றும் எனக்கு பிடித்த, ந​டை மு​றையில் உண்​மையானதுமான பின்வரும் வாசகத்​தை இன்று க​டைசி கட்டத்தில் தவற விட்டு விட்​டேன். ​​பெரும்பாலான சமயங்களில் எனது அடிப்ப​டை ​நோக்க​மே ​பெரும் நட்டத்​தை தவிர்க்க ​தே​வையான​தை ​செய்வ​தே. அ​தை சிறப்புற ​செய்ய தான் நமது தி​ற​மை ​தே​வை. மற்றபடி லாபத்​தை தருவதா ​வேண்டாமா என்ப​தை சந்​தை​யே
தீர்மானிக்கும். லாபத்​தை தரக்கூடிய விசயத்தில் நம்மால் எதுவு​மே ​செய்ய இயலாது. ஆ​கையினால் நட்டத்​தை கு​றைப்ப​தே நமது திற​மையாக ​கொண்டு வளர்த்து ​கொள்ள ​வேண்டியுள்ளது.

படித்ததில் பிடித்தது….
There are 5 possible outcomes for your trade:

 1. Breakeven
 2. Small win
 3. Small loss
 4. Big win
 5. Big loss

Eliminate #5 and you’ve just taken a big step forward.Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>